Анализаторите на британската асет мениджмънт компания очакват запазване на тенденцията за възстановяване на световната икономика. В прогнозата си за третото тримесечие на 2014г. анализаторският екип на Schroders посочва, че акциите остават предпочитания актив независимо, че след периода на силно представяне цените им вече не са чак толкова атрактивни.

Британското дружество, което предлага взаимните си фондове на българските инвеститори в партньорство с Карол Капитал Мениджмънт, отчита значително нарасналия апетит за риск при инвестициите през първата половина на 2014г. Това се дължи на доброто представяне за този период на рисковите активи, смятат анализаторите. В новата си прогноза британските партньори на Карол препоръчват на инвеститорите пренасочване от някои от вече много поскъпналите пазари към такива, които са изостанали в поскъпването. Експертите на британското дружество считат, че в средносрочен план цените на акциите ще продължат да растат, подкрепени от ръста на приходите на компаниите, което от своя страна е последица от възстановяването на световната икономика.

От Schroders очават тенденцията на засилване на световната икономика да се запази до края на 2014г., като прогнозират ръст от 2,8%. Ако прогнозата им се осъществи, това би било най-силното представяне от 2011 г. насам. Според тях добрата тенденция се дължи основно на развитите икономики, докато възстановяването при развиващите се пазари все още е по-умерено. Облекчаването на фискалните ограничения и паричните стимули би трябвало да подкрепят активноста в развития свят през настоящата година. Изключение е Япония, където се очаква увеличението на данъка върху потреблението да забави растежа през 2014г. Междувременно, партньорите на Карол Капитал Мениджмънт прогнозират инфлацията да остане около 3% през 2014г., което отразява свободния капацитет в световната икономика.

Предпочитаният от Schroders пазар остава американският фондов пазар, където те са убедени, че възстановяването ще продължи да подкрепя местните компании в ръста на приходите и поддържането на по-високи маржове на печалбата. Доколкото оценъчните показатели при европейските акции вече не са толкова примамливи, поради силния тренд през поседните месеци, Schroders са променили оценката си от позитивна на неутрална за региона. В същото време обаче те отчитат, че политиката на ЕЦБ с наливането на допълнителни парични стимули за икономиката е в подкрепа на пазарите на акции. Позитивни са в прогнозите си за пазара на акции в Япония, предвид провежданата в страната експанзивна парична политика и възможносттите за допълнителни парични стимули.

Промяна има в оценката на британските анализатори и за фондовите пазари в развиващите се страни – тя е повишена на позитивна. Според анализите им оценъчните показатели на тези пазари са текущо много атрактивни. Те виждат и някои признаци на засилване на експорта в някои региони в развиваща се Азия, предизвикани от нарасналото търсене от развитите страни.

По отоношение на политиката на основните централни банки, икономистите на британския асет мениджър очакват Федералния резерв на САЩ и Английската централна банка да покачат лихвените равнища през 2015г., докато Европейската (ЕЦБ) и Японската централни банки е най-вероятно да продължат със стимулите за икономиката. ФЕД вече започна цикъла на постепенно намаляване на покупките на активи, който би трябвало да завърши до октомври 2014г.

Британското управляващо дружество остава с неутрална позиция по отношение на световните държавни облигации. Те понижават оценката си за американскте държавни ценни книжа на отрицателна, като в същото време са неутрални към германските облигации, особено след неотдавнашното изявление на ЕЦБ за допълване на значителна сума от парични стимули, което може да окаже подкрепа на цените особено в краткосрочен план. Неутрални са в прогнозите си и за корпоративните облигации с инвестиционнен рейтинг, като предпочитанията им са към европейските пред американските дългови инструменти на коропорациите. Според Schroders, високодоходните облигации не трябва да са сред предпочитаните инвестиции, доколкото в момента има значително по-добри възможности пред инвеститорите.

Научете повече за нашите партньори от Schroders и възможностите за инвестиране по цял свят от страницата на Карол Капитал Мениджмънт

Прочетете прогнозата за развитието на световните капиталови пазари на Schroders през третото тримесечие на 2014г.