През тази седмица партньорите ни от британската асет мениджмънт компания Schroders публикуваха официалните си прогнози за глобалните пазари и икономика през 2014 г. Анализаторският екип набляга на няколко основни очаквания:

През тази седмица партньорите ни от британската асет мениджмънт компания Schroders публикуваха официалните си прогнози за глобалните пазари и икономика през 2014г. Анализаторският екип набляга на няколко основни очаквания:

- 2014 г. ще бъде още една позитивна за глобалните капиталови пазари година, като световния ръст на брутния вътрешен продукт за 2014 г. ще е 3,0% - Подобряването ще дойде основно от западните икономики, а Европа и САЩ ще растат с по-бързи темпове от тези през 2013 г. - Въпреки ръстът, който реализира напоследък, американският фондов пазар продължава да има потенциал за ръст и да е атрактивно оценен спрямо пазара на облигации и дори в сравнение с пазарите на акции в други региони по света - Европейската икономика вече се стабилизира и политическите рискове в региона са намалели - Позитивизъм за развиващите се пазари в дългосрочен план - Инвестицията в суровини не е препоръчителна и през 2014г. - Недвижимите имоти ще отчетат постепенно покачване на стойността си

Според нашите партньори Schrodersса налице всички шансове 2014 г. да бъде още една позитивна година за глобалните капиталови пазари година. Те подчертават обаче, че задълбочения анализ и избор на компании, в които да се инвестира, ще са от съществена важност за резултатите. Очакванията на анализаторите са с подобряването на световната икономическа и политическа среда пазарните играчи да започнат все повече да се фокусират върху дългосрочните перспективи за ръст пред компаниите. Schrodersпрогнозират, че цикличните сектори ще се представят най-добре, като препоръчват фокусиране върху индустриалния сектор. Те очакват приходите на компаниите да продължат да нарастват с ръста на глобалната икономика. И въпреки че залага на позитивна година за акциите, анализаторският екип на британското управляващо дружество предупреждава, че е възможно волатилността на пазарите да е по-висока от тази през изминалата година.

От управляващото дружество очакват стабилизирането на световната икономика да продължи. Прогнозите им са световният ръст на брутния вътрешен продукт за 2014 г. да е 3,0%. Schrodersвярват, че подобряването ще дойде основно от западните икономики, като очакват Европа и САЩ да растат с по-бързи темпове от тези през 2013 г. Според тях инфлацията ще продължи да бъде сдържана. Притесненията им са по-скоро за дефлационен сценарий, отколкото за силен инфлационен натиск.

Въпреки че, потребителското и корпоративното доверие все още са на относително ниски нива от британската компания виждат признаци на подобряване. Те очакват тенденцията да се запази и през 2014 г. и компаниите да започнат да инвестират, което от своя страна да даде допълнително позитивно отражение върху икономическия ръст.

Като основно предизвикателство пред пазарите за годината Schroders отчитат предстоящите мерки за намаляване на икономическите стимули в САЩ и евентуалното покачване на лихвените проценти там. Покачващите се доходности на американските държавни ценни книжа също могат да предизвикат известна вoлатилност на пазарите. Тяхното заключение е, че натискът нагоре на доходностите на облигациите, като резултат от спирането на паричните стимули от страна на ФЕД, ще бъде ограничен и по-малко драматичен от този, който видяхме през лятото на 2013 г. Те прогонзират, че ФЕД ще завърши постепенното намаляване на покупките на активи до октомври 2014 г., а вероятно и по-рано и очакват първото покачване на лихвите да стане факт в края на 2015 г.

Но въпреки че тенденцията при лихвените проценти в САЩ е за натиск в посока нагоре, това не важи за Еврозоната и Япония, където политиката за ниски лихвени проценти ще се запази.

От Schrodersса позитивни за американската икономиката през 2014 г. Според основната им прогноза ръстът на брутния вътрешен продукт в САЩ ще бъде 3,4%, което е над консенсусната оценка. Те очакват засилено потребление като следствие от намалялото ниво на спестяванията и по-голямото спокойствие за бъдещите доходи сред населението. Според британския ни партньор, въпреки ръста който реализира напоследък, американският фондов пазар продължава да има потенциал и да е атрактвно оценен спрямо пазара на облигации и дори в сравнение с пазарите на акции в други региони по света. Въпреки че, пазарът не е вече толкова евтин колкото беше преди две години, фундамента продължава да е в подкрепа на текущите цени. Основният им сценарий е ръстът на приходите на компаниите в САЩ да бъде около 8%-10%. Прогнозират ръста в цените на компаниите с най-голяма пазарна капитализация да е в рамките на 10-15%, което е значително по-малко от реализираните през 2013 г., но все пак не е за пренебрегване. Schrodersотбелязват, че съотношението риск/възвръщаемост на американския фондов пазар е текущо много по-добро в сравнение с другите развити пазари. Schroders се разграничават от преобладаващото мнение, че марджините на печалбата няма да се движат в посока нагоре. Анализаторите на британската компания отчитат, че при компаниите от S&P 500 този показател е близо до най-високите си нива, но ако се анализират отделните сектори, все още може да се намери добър потенциал за повишение при някои компании.

За разлика от началото на 2013 г. Schroders виждат признаци на възстановяване на икономиката от рецесията във Великобритания и в Еврозоната. Според техните анализи европейската икономика вече се стаблиизира и политическите рискове в региона са намалели. Еврозоната вече регистрира две последователни тримесечия на растеж и дори най-затруднените икономики дават положителни сигнали. Според британските анализатори напредъкът ще остане бавен, но икономиката в еврозоната върви в правилната посока.

Schrodersотчитат, че европейските акции отбелязаха ръстове, след отпадане на притесненията за разпадане на евросъюза, но вярват, че все още има голям потенциал за покачване. Според тяхакциите на определени компании от стария континент са много атрактивно оценени към момента. Цените на европейските акции остават конкурентни спрямо техните исторически нива и спрямо други пазари на акции по света като американския и азиатските пазари.

Според анализаторите на Schrodersследващия катализатор на ръста ще бъде подобряването на приходите на компаниите и напомнят, че трябва внимателно да се анализират и избират потенциалните кандидати за инвестиция. Техен фаворит са компаниите от сектора потребителски циклични стоки, където те виждат най-голям потенциал.

От развитите пазари Schroders са позитивни и за Япония. Те оценяват усилията на правителството да поддържа икономиката и стимулира инфлацията в страната. Очакват политиката на слаба йена да продължи да е в полза на приходите и да подкрепя пазара, но изказват и някой притеснения относно дългосрочния ефект на структурната реформа.

По отношение на развиващите се пазари Schrodersнаблягат на атрактивните нива на цените на акциите, които според тях вече са отразили лошите новини. Отбелязват, че оценъчните показатели са под дългогодишните им средни стойности. Развиващите се страни имат умерен вътрешен дълг и ниско ниво на външния дълг и се радват на увеличаваща се средна класа, която води до силно потребление. Според анализаторите на британското управляващо дружество значителното обезценяване на валутите при някой развиващи се пазари ще подобри тяхната конкурентна позиция и те ще могат да се възползват много добре от ръста при развитите страни. От Schrodersса много позитивни за развиващите се пазари в дългосрочен план, но според тях краткосрочните перспективи са неясни и силен ръст през 2014 г. е малко вероятен.

Притесненията на Schroders относно макроикономическата картина при развиващите се пазари е причината те да продължават да не препоръчват инвестицията в суровини и през 2014 г. През последното десетилетие цените на суровините бяха силно свързани с ръста на инвестициите и индустриалното производство в развиващите се страни. Според тях в момента е налице завишено предлагане, което може да доведе до стагнация в цените на някои суровини.

По отношение на облигациите Schroders предвиждат най-голяма волатилност да има в цените на държавните ценни книжа. Пазарът вече е много чувствителен на темата за промяна в тенденцията на лихвените равнища и препоръчват инвестиция в облигации с ниска дюрация и корпоративни ценни книжа, които носят по-нисък лихвен риск като високодоходните облигации. Очакванията са общата доходност за 2014 г. при високодоходните облигации да е в рамките на 4,5%-5%.

Schroders коментират, че най-важният фактор за развитието на пазара на недвижими имоти е възстановяването на глобалната икономика и в частност на ръста в САЩ, Китай и Европа. Инфлацията би повлияла положително върху цените на този актив. Но дори ако икономическият растеж се окаже разочароващ, липсата на ново предлагане на пазара ще има позитивно влияние върху стойността на имотите, като се има предвид силата на инвеститорското търсене. Те очакват най-силен ръст за годината в Азия в рамкитие на 12%-15%, включващ дивидентска доходност от 2%-3%. За САЩ прогнозата е за обща доходност от 8%-10% при дивидент отново около 3% и по-умерен ръст за европейските инвестиции в имоти от порядъка на 7% за годината включваща 4% дивидент.

Пълният текст на прогнозата можете да видите на http://www.schroderstalkingpoint.com/?id=a0j50000007LLJ3AAO