Нашите партньори Schroder Investment Manager правят кратък преглед за случилото се през изминалите три месеца. Те припомнят, че третото тримесечие на 2016 видяхме обръщане на тенденция при пазарите на акции в позитивна посока, докато държавните облигации и суровините изтриха част от печалбите си от началото на годината. Пазарните настроения се подобриха благодарение на по-стабилната макро среда и увеличилата се ликвидност благодарение на централните банки.  Високодоходните облигации продължиха силното си представяне, като валутните пазари също останаха малко по-стабилни в този период, след голямата волатилност от първата половина на годината.

Приближавайки се към последното тримесечие на 2016 Schroders повишават оценката си за развиващите се пазари и намаляват тази за държавните облигации, където те очакват негативна реална доходност през следващите седем години. Според техните анализатори ДЦК-та са вече надценени и се влияят значително от промените в очакванията за промяната в паричната политика. При акциите според тях ситуацията е доста по-окуражителна, тъй като те продължават да предлагат премия за риска, въпреки, че картината е смесена за различните региони. Британското управляващо дружество ревизира прогнозата си за ръста на глобалната икономика за 2016 г. на 2,3% от 2,5% съобразявайки се с понижените им очаквания за ръста в САЩ и еврозоната. Очакванията им за 2017 г. остават същите за ръст от 2,6%. По отношение на инфлацията от Schroders запазват досегашните си очаквания, като заявяват, че текущата среда създава условия за раздвижване особено при развиващите се пазари, като поясняват също, че ниските цени на петрола действат за потискането на инфлацията в развитите страни. Разглеждайки политиката на централните банки по света от управляващото дружество заявяват, че очакват ФЕД да повишат лихвените равнища през декември до 0,75%, последвано от други две покачвания до 1,25% до края на 2017 г. Според тях английската централна банка ще продължи с намаляването на лихвите до 0,1% през ноември, като запази и количествените улеснения поне да края на 2017 г. ЕЦБ също се очаква да намали лихвите по депозитите до -0,5% през декември. В Япония и Китай също се очаква да се запази политиката за подкрепа и засилване на икономиката. По отношение на потенциала пред различните видове активи, Schroders поддържат неутралната си прогноза за глобалните капиталови пазари. Според техните анализи акциите са справедливо оценени и те очакват забавяне в ръста на приходите на компаниите отчитайки забавянето на ръста на световната икономика. По пазари техните предпочитания са насочени към регионите, където може да се очаква съживяване на инфлацията каквито са развиващите се пазари, където прогнозите за ръст се подобряват сравнено с тези при техните конкуренти от развитите страни. Това би могло да окаже подкрепа на стойностите на активите там и тяхното сравнително представяне. Британският асет мениджър остава негативен за Европа основно заради вярването, че негативните лихвени проценти вероятно са унищожителни за рентабилността на банките и това би дало отражение на целия пазар. От управляващото дружество остават неутрални за САЩ, където въпреки високото качество на този пазар и неговата необвързаност с текущите проблеми в другите региони оценъчните показатели са се покачили допълнително,  неотчитайки адекватно политическата несигурност от предстоящите на 7 ноември избори в САЩ и нормализиращата се политика на ФЕД по отношение на икономиката. Въпреки че, от дружеството виждат потенциал пред японския пазар те оставят непроменена неутралната си оценка. Както споменахме от Schroders са много негативни за държавните облигации, като те понижават оценката си за американските облигации и британските до негативна и остават неутрални в очакванията си за германските бундове. Обратното те са позитивни за държавните ценни книжа в Япония и неутрални за дълговите инструменти в местна валута на развиващите се страни. По отношение на корпоративните облигации те остават неутрални за високодоходните облигации, но понижават оценката си за корпоративните облигации с инвестиционен рейтинг. По отношение на суровините към момента от Schroders са позитивни единствено за селскостопанските стоки и златото. Те понижават оценката си за енергийните суровини до неутрална и са негативни за развитието пир индустриалните метали.