Изминалата 2014 година бе рекордна година за европейската фондова индустрия в редица отношения. Нетните привлечени средства от европейските инвестиционни фондове достигнаха EUR 634 милиарда - най-големият годишен обем в историята до момента. Активите под управление на управляващите дружества в Европа преминаха нивото от EUR 11 трилиона след ръст от 16%. И всичко това бе постигнато на фона на тромав икономически растеж, дефлационни страхове и  геополитически драми...

net-assets-of-european-investment-funds

 Източник: EFAMA

В основата на тези отлични резултати стоят следните фактори: - Търсенето на инвестиционни алтернативи в контекста на изключително ниски лихвени проценти в банките - Привлекателността на взаимните фондове от гледна точка на прозрчатност и защита на инвеститорите - Наличието на огромно разнообразие от инвестиционни стратегии чрез фондове - Ролята на Централната банка да предотврати дефлация и да стимулира икономическия растеж Облигационните фондове привлякоха най-големи постъпления през годината (+EUR 191 милиарда) на база очакванията за още по-ниски дългострочни лихви. Фондовете в акции набраха по-малко средства (+EUR 61 милиарда) спрямо предходната година на фона на неприветлива икономическа картина и колебливи пазари. В тази обстановка много силно се представиха балансираните фондове, където търсенето достигна рекордни нива (+EUR 187 милиарда) заради широката диверсификация и управлението на риска, които тези колективни инвестиционни схеми предлагат. От друга страна, най-нискорисковите фондове - тези на паричен пазар – пострадаха от тегления (-EUR 5 милиарда), макар и в несравнимо по-малка степен отколкото през 2013 (-EUR 85 милиарда). Това потвърждава тезата, че много европейски бизнеси и институции използват този тип фондове като средство за вложение на краткосрочния си кеш, дори когато доходността им е близка до нулата. Не на последно място, специализираните фондове за институционални инвеститори през 2014 привлякоха свеж ресурс от EUR 105 милиарда на фона на силен интерес от страна на пенсионни фондове и застрахователни компании. recent-trends-in-assets-by-ucits-type