Рори Бейтмън, мениджър на фондове, инвестиращи в европейски и британски акции и анализатор на тези пазари в Schroders Възстановяването на европейската икономика през 2014г. беше непредсказуемо. Нашият анализаторски екип поддържаше становището, че то ще бъде продължително и неравномерно и данните към този момент по-скоро потвърждават това мнение. Забавянето на макро равнище обаче не означава, че перспективите пред европейските акции са мрачни; обратното – ние виждаме в слабостта на пазарите, възможност за купуване на перспективни акции на ниска цена. Първо, все още има достатъчно мерки, които властите могат да приложат, за да стимулират икономическото възстановяване и второ има няколко фактора с потенциал да подкрепят европейските акции през следващата година.

Действията на ЕЦБ изиграха своята роля в подкрепа на възстановяването, сега е ред на правителствата на отделните страни-членки Основната опасност и опасение на инвеститорите за Европа е, че ниските нива на инфлация могат да доведат до дефлация. ЕЦБ вече предприе някои важни мерки, за да подпомогне ръста на кредитирането и да засили възстановяването на икономиката в Еврозоната. Пълният ефект от някои от тези мерки – като изкупуването на обезпечени с активи ценни книжа – тепърва ще се усеща, защото те стартираха съвсем скоро. Според нас има голяма вероятност да бъде предприет пълния пакет мерки, включен в политиката на количествени улеснения, ако страховете за влизане на Еврозоната в дефлация се засилят. Всяка от трите програми на количествени улеснения, които ФЕД проведе в САЩ даде начало на период на растеж на фондовата борса и ние очакваме европейските борси да реагират по същия начин на политиката на ЕЦБ. Президентът на ЕЦБ Марио Драги отбеляза, че управляваната от него институция не може да свърши тежката работа по издърпването на европейската икономика нагоре сама. За да вкара икономиката на Еврозоната в период на постоянно възстановяване, ЕЦБ се нуждае от помощта на правителствата на страните-членки, които трябва да предприемат адекватни фискални мерки и структурни реформи, за да стимулират търсенето. Според нас настояването на Германия за балансирани бюджети е похвално, но за да се отговори на икономическите реалности е необходим по-гъвкав подход. Време е за подобряване на печалбите на корпорациите Друг фактор, който предлага знакова възможност пред европейските акции е подобряването на печалбите на бизнеса. Нормата на печалба на бизнеса в Еврозоната е все още много по-ниска от тази на подобни компании в САЩ и приближаването на стойностите може да предложи значително увеличение на цените на акциите. Друг от множеството фактори, които могат да бъдат катализатори за увеличаването на печалбите е подобряването на кредитирането на стария континент. Един от най-важните резултати от хлабавата парична политика на ЕЦБ беше отслабването на еврото. Стойността на валутата беше основния попътен вятър за повишаването на европейските акции, предимно на износителите, в началото на 2014 г. Този двигател сега е задействан с нова сила - очаква се еврото да губи още от стойността си, още повече след заявеното намерение на ФЕД да увеличи лихвените равнища в САЩ през следващата година. Слабото евро би трябвало да е източник на добри новини за европейските акции през 2015 г. Банковият сектор може да е основата за голям растеж Ние виждаме голям потенциал за растеж на печалбите и повишаване на цените на акциите в банковия сектор. Банките бяха подложени на натиск, особено по отношение на възможностите им за рекапитализация. Приключилите стрес-тестове показаха, че най-лошото е в миналото и се очаква ръст на кредитирането за бизнеса. Очакваме ръста на кредитирането да отключи процеси подобни на тези, които видяхме в САЩ. Ако се отбележи ръст в кредитирането, нашите прогнози сочат че рентабилността на банките също ще се повиши в следващите три до пет години и ще повлияе положително на повишаване на общото благосъстояние. Ценовите нива на акциите в Европа остават атрактивни Борсовите равнища в Европа също имат своето отражение. Въпреки покачването на борсовите индекси от началото на кризата в Европа, те са достигнали нива от около 40% от пиковите си стойности в периода 2001-2007 г. Всъшност ние вярваме, че настоящите ценови нива правят европейките акции много атрактивен актив за инвестиция. Съотношението цена/печалба на европейския пазар в момента е около 16х, сравнено със средно съотношение за 30-годишен период на същия пазар от 20,8х и P/E на американския пазар от около 27х. Смятаме, че това представлява много добра възможност.