Възстановяването на корпоративните печалбите следва да подкрепи ръста на европейските фондови пазари през 2016 година.

Индексът MSCI Europe отчита близо 12% ръст от началото на годината (към 30.11.15). Анализаторският екип на Шрьодерс, както и ние – анализаторите от Карол Капитал Мениджмънт, считаме, че през идната година инвеститорите могат да очакват запазване на позитивния тренд, изхождайки от продължаващото възстановяване на печалбите на европейските компании.

Перспективите за подобряване на маржовете на печалба в Еврозоната са добри. Последните остават на по-ниски нива сравнено с тези в САЩ. От началото на световната финансова криза тази разлика нараства, като потенциално стесняване и наваксване на несъответствието би подкрепило европейските акции. В допълнение, оценките на база пазарни множители са атрактивни в сравнение с историческите си нива, както и спрямо повечето други фондови пазари.

     Марж на нетната печалба(%, ttm)                  Cyclically-adjusted price to earnings ratio

1

          Източник: Bloomberg, към 31.10.15          Thomson DataStream, Schroders, към 31.10.15

Икономическият фундамент в Еврозоната ще продължи да се подобрява през 2016 година въпреки високата турбулентност, която наблюдавахме на развиващите се пазари в края на лятото. Експортните пазари най-вероятно ще пострадат, като резултат от забавящия се икономически ръст и обезценяването на редица валути от EM (най-осезаемо при китайския юан). Развиващите пазари генерират значителен дял от приходите на европейските компании – над 30% от продажбите на фирмите от бенчмарк индекса MSCI Europe. От друга страна, икономиките от Еврозоната набират инерция, водени от подобряване на вътрешното търсене, кредитната експанзия и ръст в потреблението. Следва да бъде отбелязано, че услугите и строителството съставляват 75% от БВП на най-голямата европейска икономика - немската. Тези сектори се представят добре. Последното е валидно и за други големи страни от Еврозоната.

Еврозоната ще може да разчита на продължаваща монетарна подкрепа от страна на Европейската централна банка. Очакванията са ЕЦБ да продължи и дори да ускори програмата по количествени улеснения (QE), особено след последното публично изказване на гуверньора Марио Драги, в което той коментира, че банката ще направи „каквото е необходимо“, за да се пребори със слабата инфлация. Последните допитвания до бизнеса и потребителите индикират, че QE има положителен ефект върху кредитния ръст, който е ключов за запазване на икономическата експанзия. Нещо повече, продължаващите количествени улеснения ще подсилят обезценяването на еврото, особено при условие, че Федералният резерв на САЩ вземе решение за покачване на основния лихвен процент. В резултат - динамиката на единната валута спрямо долара най-вероятно ще има позитивно влияние върху износа към Щатите, като едновременно с това ще стимулира заместването на вносни американски стоки с местни.

2

Като обобщение, ние очакваме умерен икономически растеж в Еврозоната вследствие на експанзионистичната парична политика и нормализация в банковото кредитиране. Отчитайки факта, че близо 50% от приходите на компаниите от MSCI Europe се генерират от пазарите на развитите европейски страни, докато още 16% от продажби в САЩ, препоръчваме репозициониране към компании с по-голяма експозиция както към вътрешния европейски пазар, така и към щатския. Европейските компании, изнасящи своята продукция в САЩ, ще са сред основните бенефициенти от отслабването на еврото, в резултат на дивергенцията в монетарните политики от двете страни на Атлантическия океан.