Нашите партньори – Schroders - отчитат някои значими промени в текущата ситуация на международните капиталови пазари. На първо място - те виждат съществена промяна на тенденцията при държавните ценни книжа и златото. До скоро тези активи бяха надеждно убежище за инвеститорите в периоди на слабост на капиталовите пазари, което в края на първото шестмесечие на 2013 г. се промени - цените им започнаха да падат и тенденцията при тях се обърна.

Изявлението на председателя на Федералния резерв на САЩ, Бен Бернанке, за евентуално свиване на програмите за наливане на пари в икономиката в края на годината, даде сериозно отражение върху пазара. Резултатът доведе до повишаване на доходностите на държавните облигации и имаше силно негативен ефект върху цените на акциите. Другата промяна, която забелязват нашите партньори, са влошените перспетиви пред развиващите се пазари. В макроикономически план Schroders очакват Европа да остане в рецесия до края на 2013 г. Въпреки някои знаци на стабилизиране в последните бизнес проучвания, според тях перспективите за ръст остават слаби. Сериозни са и политическите рискове в региона. Според тях европейските банки все още се нуждаят от допълнителна стабилност в техните балансови отчети за разлика от американските. Те виждат най-добра перспектива пред икономиката на САЩ, където увереността за ръста се запазва. Забелязва се и възстановяване на пазара на недвиживите имоти и все по-голяма сигурност и стабилност в отчетите на банките. Очакванията им са за ръст в потреблението и съживяване на производството там. Позитивни са и за икономиките на Япония и Великобритания заради оптимистичния старт от началото на годината. Мерките за преборването с дефлацията в Япония видимо дават ефект - доверието в бизнеса в расте. Ниските нива на йената са дали отражение върху приходите на компаниите, които се очаква да се покачат през годината, а и занапред. Стабилната политическа обстановка в страната дава допълнителен положителен ефект върху пречупването на дефлационното потребителско поведение в страната. Schroders отчитат проблемите пред големите развиващи се страни. Според тях перспективите пред нововъзникващите пазари в краткосрочен план са се влошили чувствително. Основните негативи са в следствие на намаляването на икономическия растеж, слабите валути и опасността от покачваща се инфлация. Освен това спадът в цените на суровините според Schroders се очаква да даде допълнителен негативен оттенък върху страните износителки на ресурси. Сериозни остават проблемите пред Бразилия и Турция, които са разтърсвани от социално напрежение. Според Schroders основните проблеми занапред остават финансовата обстановка в Китай и спасяването на Испания. Очакванията им са инфлацията да остане стабилна през 2013 г., както те не прогнозират да има промяна в основните лихвени проценти в Европа и Америка. Не вярват спирането на стимулите за американската икономика да стане факт в края на годината. По отношение на инвестициите в различните видове активи, Schroders очакват рисковите активи да продължат да се радват на по-силна подкрепа, доколкото в момента те предоставят по-добра премия в сравнение с по-дефанзивните инструменти. Основните им предпочитания са към американския фондов пазар поради възстановяването на икономиката в страната. Позитивни са и за пазара на акции във Великобритания, където според тях компаниите имат добри изгледи за повишаване на приходите като следствие от експанзивната парична политика и където се очаква съживяване на процесите на сливания и придобивания при компаниите със средна пазарна капитализация. Очакват позитивно развитие и на пазара на акции в Япония, където според тях усилията на централната банка за постигането на 2% инфлация в рамките на две години би следвало да продължи да оказва силна подкрепа на фондовия пазар. Нашите партньори са неутрални в прогнозата си за капиталовите пазари в Европа. Въпреки подценеността на някои пазари от региона, те предвиждат, че перспективите за ръст там остават слаби и считат, че политическата нестабилност в някои от страните на стария континент пречи на тяхното дългосрочно подобряване. Schroders са негативни в прогнозите си за развиващите се пазари. Представянето им спрямо тези на развитите страни до този момент от годината беше значително по-слабо, и тази тенденция се очаква да се запази и през идните месеци. Икономическият ръст в тези страни ще се забавя, като начело на тази тенденция са Китай и Бразилия. Като стойност акциите на някои от тези пазари са много атрактивни, но предвид очакванията за спад в приходите на компаниите, Schroders не очакват да има засилен интерес от страна на инвеститорите. Постепенното възстановяване на световната икономика и последните изявления от страна на ФЕД предполагат допълнителен натиск в посока нагоре върху доходностите на държавните облигации в развитите страни. Това важи в пълна сила за американските облигации предвид очакванията за засилване на икономиката в страната. От Schroders остават неутрални в прогнозата си за ДЦК на Германия и Великобритания, а са негативни за деноминираните в щатски долари облигации на развиващите се страни. Отливът на инвестиции от развиващите се страни ще даде негативно отражение върху този актив. Британското управляващо дружество остава позитивно за развитието при високодоходните облигации и неутрално за тези с инвестиционнен рейтинг. Те очакват търсенето на дефанзивни високодоходни активи да продължи да е високо предвид слабите прогнози за икономически ръст в световен план. Освен това, те оценяват като добра стабилността на балансовите отчети на компаниите и очакват подобрение и занапред. По отношение на пазарите на суровини Schroders са негативни поради очакван продължаващ спад на търсенето. Неутрални са в прогнозата си за цените на енергийните суровини, които според тях ще продължат да се движат в определен диапазон. Неутрални са и в прогнозата си за ценните метали, като там те виждат несъответствие между пазара на физичесткия актив и златото, търгувано на хартия. Евентуален силен отлив на средства от основните борсово търгувани фондове (ETFs), инвестиращи в злато, би променило прогнозата им към негативна. Негативни са също и за цените на селскостопанските стоки и предупреждават да се разглежда внимателно инвестицията в индустриални метали.