В края на първото тримесечие на 2015 г. нашите партньори Schroders правят преглед на изминалите месеци и публикуват своите очаквания за пазарите за следващите три месеца.

В своята прогноза за второто тримесечие на 2015г. анализаторите на Schroders отбелязват, доброто представяне на пазарите на акции и облигации през изтеклото тримесечие, подкрепяни от старта на количествените улеснения (QE) от Европейската централна банка (ЕЦБ). Въпреки че президентът на ЕЦБ Марио Драги заяви, че само паричната политика не може да задвижи възстановяването на икономиката, спадът на еврото даде известно отражение върху повишаването на активността и облекчаването на страховете от дефлация. През тримесечието още 21 централни банки предприеха облекчаване на паричната политика и доходностите в Еврозоната по дългосрочните облигации паднаха до безпрецедентни нива. Доходността по Германските облигации падна до рекордно ниски нива под нулата. Федералният резерв на САЩ не продължи политиката си на количествени улеснения, но в същото време отложи старта на покачването на лихвените равнища. Според анализаторите на Schroders въпреки шестте години на "нулеви лихвени проценти", растежа на световната икономика остава незадоволителен. Икономистите на британския асет мениджмънт гигант очакват стабилната ликвидност и скромното подобрение в растежа, да продължат да подкрепят акциите, въпреки ръста на оценъчните показатели. Според тях бичи пазар при акциите е избутал цените много високо и съществува риск от корекции, но считат че средата на умерен растеж и нарастващата ликвидност ще окажат подкрепа на този актив. Schroders променят оценката си за американския фондов пазар, която от положителна става неутрална през настоящото тримесечие. Според анализаторите на британското управляващо дружество перспективите за печалби в САЩ са станали по-малко привлекателни, не на последно място благодарение на силата на щатския долар. Те прехвърлят предпочитанията си към Европа без Великобритания. Schroders остават неутрални за облигациите, като са понижили оценката си за бундовете и американските държавни ценни книжа. Нашите партньори напомнят за съществуващите опасения, че последният спад в лихвените проценти е само един етап от дългосрочната сага на падащи доходности и че тази низходяща тенденция е движена от дългосрочна стагнация. Тази хипотеза има известно покритие, доколкото глобалният ръст остана разочароващо нисък въпреки рекордно ниските нива на лихвените проценти. Според Schroders обаче опасенията от дългосрочна стагнация са твърде преувеличени и предполагат, че доходностите по облигациите вече ще започнат да се нормализират. След срещата на ФЕД през март тази година Schroders обявиха, че очакват първото покачване на лихвите в САЩ да стане до септември 2015 г. Те все още очакват властите във Великобритания да предприемат същите действия през месец ноември, но според тях Европейската централна банка и Японската централна банка ще продължат със стимулите за икономиките си до към 2016 г. Европа е предпочитаният от Schroders регион през второто тримесечие на 2015г. Оценъчните показатели в Европа изглеждат сравнително атрактивни, а паричната политика ще продължи да подкрепя ръста на пазарите от региона. Значителният спад на еврото спрямо долара даде тласък на корпоративните печалби на стария континент, като Германия е най-облагодетелствана и предпочитанията на Schroders са към DAX в рамките на региона. Въпреки че, все още запазват неутралната си позиция по отношение на Япония, от управляващото дружество казват, че този пазар е следващия кандидат за повишаване на оценката. Според тях към момента е трудно да се определи до колко ефективни са мерките в страната и очакват по-ясни сигнали на подобрение на вътрешното търсене в данните, преди да обмислят да променят позицията си. По отношение на развиващите се пазари от Schroders остават предпазливи, тъй като според тях силния долар ще продължи да тежи над тези пазари, като отбелязват и някои специфични проблеми като скандала с Petrobras в Бразилия и санкциите срещу Русия. Сред развиващите се пазари предпочитанията на партньорите ни са насочени към азиатския регион, който според има най-голям потенциал да се възползва от глобалния растеж и е вероятно да бъде по-устойчив на покачването на лихвите в САЩ. Schroders остават неутрални по отношение на енергийните суровини, тъй като искат да видят повече доказателства, че занижените цени ще се възстановят чрез комбинация от подобрено търсене и намалено предлагане. Неутрални са и по отношение на селскостопанските стоки. Негативни са очакванията им за златото предвид прогнозата им за силен долар. Завишават оценката си до позитивна за основните метали, тъй като считат, че стимулите за китайската икономика и разходните за инфраструктура ще подкрепят техните цени. От британското управляващо дружество остават позитивни за потенциалната доходност при недвижимите имоти, като прогнозата им е общата възвръщаемост от недвижими имоти в Европа да бъде средно 7-9% годишно в периода между края на 2014 г. и края на 2018 г. [caption id="attachment_823" align="alignleft" width="620"]Schroders Снимка: thetimes.co.uk[/caption]