В началото на годината е подходящо време да преразгледаме инвестициите си, да подготвим стратегията си за идната година и ако е необходимо - да направим някои промени по портфейла си. На база на анализите и прогнозите ни за 2014 г., ние от Карол Капитал Мениджмънт и Schroders искаме да фокусираме вниманието ви върху няколко интересни инвестиционни решения.

Предлагаме ви да разгледате пет фонда от палитрата на Schroders, която се предлага в България. Тези фондове ние наричаме "фокус фондове". Фокус фондовете се избират на база на текущата пазарна среда, глобалната икономическа и политическа обстановка. Това са фондове, които считаме за перспективни и очакваме да покажат добри резултати през годината. Три от фондовете са с фокус в акции. Това не е случайно, тъй като ние сме позитивни за капиталовите пазари през 2014 г. и според нашите прогнози рисковите активи ще си представят по-добре спрямо инструментите с фиксиран доход. Единият от фондовете инвестира глобално, а останалите два са с фокус европейски акции. Акцентирали сме върху Европа, тъй като откриваме сериозен потенциал на капиталовите пазари в региона. Борсите там бяха силно потърпевши от кризата. В паническите разпродажби някои от акциите на стария континет загубиха значително от стойността си и текущо се намират на много актрактивни нива за покупка. Фундаменталнят анализ показва, че някои компании в този регион са силно подценени. Потенциалът за ръст при тях е значително по-голям спрямо американския пазар, който качи сериозно през 2013г. При структурирането на портфейлите на фондовете екипът от портфейлни мениджъри и анализатори на Schroders отчита все още съществуващите рискове в региона и инвестира избирателно в компании, които имат стабилни баланси, перспективен бизнес и са на текущо атрактивни нива за инвестиране.

Фондовете, инвестиращи в различни видаве активи са другото ни предложение. Предлагаме на вашето внимание два фонда с различна стратегия и риск. Тези фондове ви дават възможност да се възползвате от потенциала на различните активи, а не само на пазарите на акции. В период на стабилизиране на икономика и задвижването на световните капитали можем да очакваме и други класове активи да покажат сериозни ръстове в цените. Освен това инвестицията в различни видове активи винаги носи по-нисък риск за портфейла. Стратегиите на фондовете са сравнително гъвкави и отчитат все още съществуващите рискове и препятствия пред които е изправена икономиката в следкризисния период.

Schroders ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc - акции глобално

Schroders ISF European Special Situations EUR A1 Acc - акции Европа

Schroders ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Acc - акции Европа

Schroders ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc - различни видове активи

Schroders ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Acc - различни видове активи

Фокус фондовете през 2013 г.

През 2013 г. избраните от нас фокус фондове бяха такива, предоставящи на инвеститорите възможността да получат текущ доход при различно ниво на риск. Предложенията даваха възможност да се инвестира във фондове в различни видове активи – акции, облигации и един multi-asset фонд. Тази стратегия беше съобразена с нестабилната икономическа и политическа обстановка в света, голямата волатилност на финансовите пазари към момента, както и с текущите пазарни настроения и спецификата на българския инвеститор като рисков профил и очаквания за възвръщаемост. Сред избраните фокус фондове най-силно се представи този, инвестиращ в акции с висока дивидентска доходност - Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis, който реализира възвръщаемост от 11.84% за годината. Фондът има специфична стратегия, която подсигурява на нивеститорите 8% годишна доходност под формата на дивидент, както и възможност за допълнителна възвръщаемост при позитивно развитие на капиталовите пазари. Инвестицията във високодоходни облигации Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Acc върна 6% доходност, а фондът, инвестиращ в различни видове активи, Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Acc предостави почти 5% печалба през 2013 г. на инвеститорите.