Измина една година от поставянето на началото на партньорство на Карол Капитал Мениджмънт и Schroders. За този период ние отчитаме значителен интерес за инвестиции във фондовете на британското управляващо дружество, особено имайки предвид като цяло слабия интерес към инвестициите във финансови активи в България и все още нестабилната икономическа обстановка в световен мащаб.

За период от една година ние успяхме да привлечем приблизително 95 млн. лева и стотици нови клиенти. Занапред сме дори още по-позитивни. Очакванията ни са с тенденцията на спадане на лихвите по депозитите в страната и като следствие на стабилизиращата се в световен мащаб икономическа обстановка интересът дори да се засили значително.

Интересът към фондовете на Schroders е както от страна на дребните инвеститори, така и от страна на институционалните инвеститори в страната. Разнообразието на фондове и стратегии значително помага в това и едната, и другата група инвеститори да намерят нещо, което да даде добавена стойност на инвестиционния им портфейл.

При инвестициите основна роля има доверието и инвеститорите оценяват Schroders като надежден партньор с дългогодишна история, традиции и резултати в управлението на пари, a това е от съществена важност за тяхното крайно решение за инвестиция. Разнообразната гамата от фондове като географски фокус и видове активи предлага възможности за всеки инвеститор в зависимост от неговите предпочитания и рисковия му профил.

Schroders е компания с над-200 годишна история и текущо управлява приблизително 300 млрд. евро чрез над 580 фонда глобално, 150 от които са със седалище Люксембург. В България са регистрирани 90 фонда, които са част от една главна колективна инвестиционна схема - Schroder International Selection Fund (SISF), регистрирана в Люксембург. Фондовете на такъв мениджър от световно ниво са алтернатива на фондовете, предлагани от местните управляващи дружества. Силата на българските управляващи дружества е в местната експертиза в България и региона, докато Schroders с офисите им и анализаторите, позиционирани в ралични точки по цял свят, имат сериозно конкурентно предимство в глобалното управление на пари. За тях е от съществено значение да са позиционирани на пазарите, на които оперират, и да черпят информация за компаниите при директни срещи с бизнеса, като решенията за управлението се взимат основно на базата на фундаментален анализ.

През тази година ние многократно организирахме срещи между специалисти на Schroders и заинтересовани инвеститори, на които се дискутираха прогнозите за икономиката и очакванията за развитието на финансовите пазари на британското управляващо дружество, както и кои са текущо най-атрактинвните и печеливши инвестиционни решения. Този подход на директна комуникация с представители на нашите партньори Schroders се приема много добре от инвеститорите и мислим и за в бъдеще да организираме такива срещи. Изключително интересна беше и инвестиционната конференция за Централна Източна Европа и Средиземноморието, която Schroders избраха да организират в София през март 2013 година и на която ние имахме удоволствието да поканим наши клиенти.

От страна на индивидуалните инвеститори в страната до момента интересът е основно към фондовете, предлагащи текущ доход. Най-продавани са фондовете, предлагащи висока дивидентска доходност. Schroders предлагат няколко такива с различна годишна доходност в рамките на 4% до 8%. Стратегиите им са различни и предлагат специфични ползи за инвеститорите, както и различен географски фокус. Много голям е интересът и към фондовете, инвестиращи в различни видове активи. Schroders предлагат широка гама от такива фондове, които предоставят различни като ниво на риск инвестиционни решения, и могат да се използват както като отделно решение, така и в комбинация. Именно за тези фондове Schroders спечелиха награда на Морнингстар за най-добър мениджър на фондове, инвестиращи в различни видове активи. Сред най-продаваните до момента имена са Schroders ISF Global & European Dividend Maximisers, Schroders ISF Muli-Asset Income, Schroders ISF Global Dynamic Balanced и QEP Global Quality. През последните месеци, най-вероятно на база препоръките на Schrodеrs и очакванията им за развитието на финансовите пазари, инвеститорите насочват капиталите си основно към пазарите на акции в САЩ и Европа, като някой дори предприеха и по-рискови позиции в акции на пазари в ранен стадии на развитие (frontier markets).

През 2014 г. препоръчваните от Schroders и Карол Капитал Мениджмънт фондове са такива, инвестиращи в акции и в микс от различни класове активи.

Вижте тук кои са фокус фондовете на Schroders за 2014г.:

http://www.karollcapital.bg/bg/schroders-fondove