На фона на световната макроикономическата несигурност, подходът, който би довел до най-добри резултати, е фокус върху специфичните фактори, които биха предизвикали неочакван ръст в приходите на определени компании – това е мнението на Алекс Тедър, завеждащ отдел „Глобални пазари“ към партньори ни от Шрьодерс.

Количествени улеснения, провеждани от мнозинството централни банки по цял свят, предизвиква изкуствено повишаване на цените на акциите, което може да доведе до обратен ефект при последващите политики на затягане и качване на лихвените проценти. Сериозните валутни колебания, ниските цени на суровините, слабият ръст от Китай и колебливите резултати от ЕС и САЩ са другите основни причини, водещи към висока волатилност и ниски абсолютна възвращаемост.  Иновативните технологии, присъщи за ИТ сферата, се очаква да навлизат с все по-голяма сила и да променят традиционните индустрии, като вече се наблюдават множество успешни примери на “disruptive technologies” в търговията на дребно, потребителските услуги, дори автомобилната индустрия. Тези процеси дават възможност за откриване на сегменти и компании с революционен потенциал, които пазарът е пренебрегнал. Очакваният продължаващ дефлационен натиск и през 2016 година ще бъде отчетен главно в сектора на стоките, където компаниите страдат от липса на сила при определяне на цената като свръхпредлагането ще допринесе за процеса на поевтиняване. Докато в сектора на услугите компаниите съумяват да запазят силата си върху цените, поради липса на външни алтернативи в множество от сферите. Тази дивергенция - дефлация в производството и инфлация при услугите - логично води до афинитет към сектора на услугите. Някои от компаниите от слабо представилите се сектори за годината (промишлен, енергиен, минен сектор) предприемат мерки за активно посрещане на нестабилността, породена от непредвидимото търсене, свръхпредлагането, ниските цени и слабия икономически ръст. Действия като редукция на разходите и заздравяване на балансовите стойности дават предпоставки за поддържане на нивата на печалба. Високите нива на инвентар в тези индустрии подсказват, че компаниите, предприели мерки, дори при слабо покачване на търсенето биха увеличили не само приходите си, но и марджините, което ги прави привлекателни за инвеститорите. Фокусът на Шрьодерс все пак остава върху иновациите, където компании намират нестандартни и устойчиви методи да развиват бизнеса си, но тези усилия не са все още напълно отчетени от пазара. Като във времена на икономическа несигурност подходът за индивидуален анализ в търсенето на устойчиви бизнес модели с възможност за приходи над очакваните е предпочитаната стратегия на водещата инвестиционна компания.