Китайската централна банка е предприела стъпки към обезценяване на местната валута. Първоначалното директно отражение върху европейските акции е много ограничено, но конкретни сектори и компании са изложени на по-голeми рискове.

Какви са обаче причините за обезценяването на китайската валута? Една от интерпретациите е свързана с това, че Китай се стреми да създаде по-пазарно ориентиран обменен курс, което ще даде възможност на юана да бъде допуснат до Special Drawing Rights basket (международен резервен актив, създаден от МВФ, който страните членки могат да използват за допълване на техните официални резерви). Въпреки това, пазарите се фокусираха върху възможността от последващи спадове на китайската валута, а екипът на Schroders дори се притеснява, че промените в паричната политика могат да бъдат индикация за влошаващо се здравословно състояние на икономиката. Растежът на БВП се забавя, а обемите на внос и износ се свиват. В резултат на това – можем да очакваме увеличение на глобалната рискова премия в отражение на влошените перспективи за растеж на световната икономика. Всико това увеличава несигурността на развиващите се пазари и влияе негативно върху цените на суровините и енергийните продукти. Риск от дефлация Една от възможните последици е отново да станем свидетели на дефлация. Несигурността на развиващите се пазари, валутните войни и потенциалните заплахи пред азиатско-тихоокеанския регион – всички тези събития поставят голям риск върху европейските акции. Друга възможна последица в тези условия е ЕЦБ да бъде приндуена да продължи политиката на количествени улеснения, което ще повлияе позитивно на акциите на Еврозоната. В допълнение, рискът от екстремна девалвация ще бъде остранен, ако намерението на властите е просто да се създаде по-гъвкав обменен курс. Умерена зависимост на Еврозоната от Китай Около 6% от целия износ на Еврозоната отива към Китай, а само около 10% от вноса на Еврозоната идва от Китай. (източник: Citibank). Тези данни по-скоро свидетелстват за това, че вътрешната търговия на Стария континент е далеч по значима за БВП на Еврозоната от търговията с Китай. По-нататъшно обезценяване на юана ще бъде насрещен вятър за износните цени, но по-евтиният внос може да подкрепи потреблението в Еврозоната. Също така трябва да спонеме, че за последните 2 години еврото се е обезценило с близо 9% спрямо китайския юан (Thomson Reuters, 12 август 2015), което е от полза на европейските износители, що се отнася до валутния курс. По отношение пък на експозициите на европейските компаниии към азиатско-тихоокеанския регион - приблизително 12% от продажбите на компаниите от основния индекс Eurostoxx 50 отиват на изток, като само 2% директно към Китай. Засегнати сектори Луксозните стоки, технологиите, автомобилостроенето, химическата и минната индустрии  могат да пострадат, докато банките, застрахователните, комуналните, телекомуникационните, медийните и туристическите компании по всяка вероятност ще останат слабо засегнати или дори незасегнати. Предпочитания на Schroders Предвид на всичко казано дотук, британските експерти са фокусирани върху акции на  компании с вътрешни експозиции, като за позитивизма им в тази посока спомагат и ниските/негативните лихвени проценти, спадът в цената на петрола, нарастването на кредитирането и нарастването на търсенето от възстановяването на периферна Европа.