Джъстин Маккъри, един обикновен човек, представи кратко резюме на своя финансов план за това как само за 11 години от почти нулеви спестявания става милионер и успява да си осигури ранно пенсиониране.

Една наистина впечатляваща история за постигната мечта за финансова свобода, като се има предвид, че това е направено без да разбира от какъвто и да е подбор на акциите, в които да инвестира, или пък да получава много по-висок от средния за професията си доход в САЩ. Просто Джъстин е вярвал в силата на капиталовите пазари и, вместо да харчи спечелените пари, е заделял голяма част от доходите на семейството си, инвестирайки ги в него. Нещо повече - за това време е успял да изплати напълно ипотеката на имота си и няма никакви други задължения. Освен това е важно да отбележим – с жена му стават горди родители на три деца за тези 11 години!

Инвестиционния план на портфейла на Джъстин и представянето на S&P 500

Безспорно примерът, който той дава, е вдъхновяващ и може да послужи на всеки млад човек, търсещ начин да постигне подобна цел. Но нека погледнем какво са направили Джъстин и семейството му за постигането на своята цел:

  1. И двамата са заделяли повече от половината от семейния си доход, застраховайки се, че ако един от тях загуби работата си, това няма да е фатално за семейния бюджет. 
  2. Безспорен е фактът, че той и жена му са били сред малкото от випуска си, които са завършили университет с положителен нетен баланс в сметката си (без никакви заеми).
  3. Те са били изключително постоянни и не са спрели да насочват пари към плана си, дори и когато американският пазар потъва с 37.7%, тогава портфейлът им губи над 40% от стойността си само за една година през 2008 г. Това е изключително важно, защото инвестираните през тази година пари, близо 1/4 от стойността на портфейла по това време, след това носят изключително добра доходност.

Определено дисциплината и вярата на Джъстин и семейството му в капиталовия пазар след това се изплащат многократно. В следващите години той продължава да инвестира постоянно, като портфейлът му расте до внушителната за неговите стандарти сума от $1,350,000. Все пак е редно да отбележим, че Джъстин и семейството му не са си позволявали сериозен лукс или пък харчове през този период. Така, например, не са чувствали за необходимост да си купуват нов автомобил, а през 2005 г. дори продават втори имот и инвестират парите от него също на капиталовия пазар. Постигнатата доходност на база на инвестираната сума също не е толкова впечатляваща. Реално за този период основният индекс S&P 500 е поскъпнал с над 85% и е донесъл средногодишна доходност от 5.76%, представяйки се по-добре от портфейла на Джъстин (чийто портфейл е нараснал средногодишно с 5%). Тази доходност е доста по-ниска от постигнатата средна такава от индекса за последните 20 години от 8%. Въпреки това Джъстин е постигнал целта си.

Трябва да имаме предвид, че семейството му е инвестирало общо $787,000, а останалата сума е реализираната доходност от пазара. Рискът, който е носел досега Джъстин, също е бил лимитиран, тъй като е добавял ежегодно почти една и съща сума. Така, според това на какво ниво е бил пазарът съответно е купувал по-голяма порция на ниски нива или по-малка нова такава на по-високи нива.

Взел ли е Джъстин правилно решение, спирайки да добавя нови вноски към своя портфейл, и дали тази сума ще му позволява да генерира необходимия пасивен доход, който да реинвестира?

В неговите сметки вероятно има следните допускания. Очаквана средногодишна дивидентна доходност от 3% (в момента е 2.2%) ще му носи около $40,000 годишно, които той ще реши дали да реинвестира отново или да консумира. При очаквания портфейлът му да реализира близка до настоящата средногодишна доходност (5%), той ще успява да  добавя идентична сума на тази, която е спестявал и реинвестирал в него досега. В случая обаче трябва да вземем под внимание и как би се отразил на Джъстин подобен на реализирания през 2008 г. драстичен спад на инвестицията му в онзи момент (-40%). При едно подобно стечение на обстоятелствата портфейлът му би се стопил до $810,000, като тогава той няма да има шанса да се възползва от добавяне на нови дялове към портфейла на тези апетитни нива. Да, сумата му все още ще бъде достатъчна да поддържа близък до сегашния си стандарт, но ключовото е той да не тегли част от главницата в този момент. Като цяло обаче Джъстин представя един великолепен пример за това как "бавно и постоянно" може да постигнем мечтите си, като използваме силата на дългосрочното инвестиране на равни вноски на капиталовите пазари.

Ако искате да разберете повече за това как можете да постигнете доходност като тази на Джъстин, дори със спестявания от 100 лева на месец, разгледайте специално създадения за тази цел продукт – Спестовен план от Карол.

Информация за оригиналното представяне на финансовия план на Джъстин можете да намерите на този линк.