Джъстин Маккъри, един обикновен човек, представи  кратко резюме на своя финансов план за това как само за 11 години от почти нулеви спестявания става милионер и успява да си осигури ранно пенсиониране.

Една наистина впечатляваща история за постигната мечта за финансова свобода, като се има предвид, че това е направено без да разбира от какъвто и да е подбор на акциите, в които да инвестира, или пък  да получава много по-висок от средния за професията си доход в САЩ. Просто Джъстин е вярвал в силата на капиталовите пазари и, вместо да харчи спечелените пари, е заделял голяма част от доходите на семейството си, инвестирайки ги в него. Нещо повече - за това време е успял да изплати напълно ипотеката на имота си и няма никакви други задължения. Освен това е важно да отбележим – с жена му стават горди родители на три деца за тези 11 години!

 Доход на Джъстин (за 1 год.) в USDДоход на жена му (за 1 год.) в USD% инвестираниИнвестирани в портфейла му в USDОбщо портфейл (в края на периода) в USDПредставяне на S&p500Постигната годишна доходност
200448 0000 15 00064 0008.99% 
200549 0005 000187.04%101 000183 0003.00%14.57%
200655 00040 00078.95%75 000295 00013.62%15.48%
200756 50049 00062.56%66 000371 0003.53%3.00%
200864 00045 00066.97%73 000304 000-38.49%-41.48%
200960 00046 00066.98%71 000478 00023.45%26.34%
201064 00056 00056.67%68 000662 00012.78%20.35%
201168 00063 00064.89%85 000697 0000.00%-7.36%
201269 00062 00077.86%102 000940 00013.41%17.23%
201369 00069 00057.97%80 0001 244 00029.60%20.51%
201412 00074 00059.30%51 0001 351 00011.39%4.32%

Табл. Инвестиционния план на портфейла на Джъстин и представянето на S&P 500

Безспорно примерът, който той дава, е вдъхновяващ и може да послужи  на всеки млад човек, търсещ начин да постигне подобна цел. Но нека погледнем какво са направили Джъстин и  семейството му за постигането на своята цел. Първо, и двамата са заделяли повече от половината от семейния си доход, застраховайки се, че ако един от тях загуби работата си, това няма да е фатално за семейния бюджет. Второ, безспорен е фактът, че той и жена му са били сред малкото от випуска си, които са завършили университет с положителен нетен баланс в сметката си (без никакви заеми). Трето, те са били изключително постоянни и не са спрели да насочват пари към плана си, дори и когато американският пазар потъва с 37.7 %, тогава портфейлът им губи над 40 % от стойността си само за една година през 2008 г. Това е изключително важно, защото инвестираните през тази година пари, близо 1/4 от стойността на портфейла по това време, след това носят изключително добра доходност. Определено дисциплината и вярата на Джъстин и семейството му в капиталовия пазар след това се изплащат многократно. В следващите години той продължава да инвестира постоянно, като портфейлът му расте до внушителната за неговите стандарти сума от $ 1,350,000. Все пак е редно да отбележим, че Джъстин и семейството му не са си позволявали сериозен лукс или пък харчове през този период. Така, например, не са чувствали за необходимост да си купуват нов автомобил, а през 2005 г. дори продават втори имот и инвестират парите от него също на капиталовия пазар. Постигнатата доходност на база на инвестираната сума също не е толкова впечатляваща. Реално за този период основният индекс S&P 500 е поскъпнал с над 85 % и е донесъл средногодишна доходност от 5.76 %, представяйки се по-добре от портфейла на Джъстин (чийто портфейл е нараснал средногодишно с 5 %). Тази доходност е доста по-ниска от постигнатата средна такава от индекса за последните 20 години от 8 %. Въпреки това Джъстин е постигнал целта си. Трябва да имаме предвид, че семейството му е инвестирало общо $ 787,000, а останалата сума е реализираната доходност от пазара. Рискът, който е носел досега Джъстин, също е бил лимитиран, тъй като е добавял непрекъснато ежегодно почти една и съща сума. Така, според това на какво ниво е бил пазарът съответно е купувал по-голяма порция на ниски нива или по-малка нова такава на по-високи нива. Дали Джъстин е взел правилно решение, спирайки да добавя нови вноски към своя портфейл, и дали тази сума ще му позволява да генерира необходимия пасивен доход, който да реинвестира? В неговите сметки вероятно има следните допускания. Очаквана средногодишна дивидентна доходност от 3 % (в момента е 2.2%)  ще му носи около $ 40,000 годишно, които той ще реши дали да реинвестира отново или да консумира. При очаквания портфейлът му  да реализира близка до настоящата средногодишна доходност (5%), той ще успява добавя идентична сума на тази, която той е спестявал и реинвестирал в него досега. В случая обаче трябва да вземем под внимание и как би се отразил на Джъстин подобен на реализирания през 2008 г. драстичен спад на инвестицията му в онзи момент (-40%). При едно подобно стечение на обстоятелствата портфейлът му би се стопил до $ 810,000, като тогава той няма да има шанса да се възползва от добавяне на нови дялове към портфейла на тези апетитни нива. Да, сумата му все още ще бъде достатъчна да поддържа близък до сегашния си стандарт, но ключовото е той да не тегли част от главницата в този момент. Като цяло обаче Джъстин представя един великолепен пример за това как "бавно и постоянно" може да постигнем мечтите си, като използваме силата на дългосрочното инвестиране на равни вноски на капиталовите пазари. Информация за оригиналното представяне на финансовия план на Джъстин можете да намерите на следния линк:http://www.businessinsider.com/how-i-became-a-millionaire-in-10-years-2015-11?utm_content=buffered294&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer   Ако искате да разберете повече за това как можете да постигнете доходност като тази на Джъстин, дори със спестявания от 100 лева на месец, разгледайте специално създадения за тази цел продукт – Спестовен план от Карол.