Пандемията от COVID – 19 е обхванала целия свят и докато се безпокоят за своето и на близките си здраве, много хора си задават въпроса – да забравим ли инвестициите. Нашият отговор е – Не.

В условията на такова глобално вирусно заболяване, много нужди и желания остават на заден план, а за всички е ясно, че световната икономика също понася голям удар. В рамките на само няколко седмици основните индекси от двете страни на океана паднаха между -30% и -40% от върховете, след което бързо възстановиха над 20%. Дневни движения от порядъка на +/-5%, които в нормални условия са немислими, се превърнаха в норма. Но не трябва да забравяме, че ще има и утрешен ден и че кризите често са и възможност. Затова ние в Карол Капитал Мениджмънт създадохме нов инвестиционен план „Улови момента с Карол Капитал“, съобразен с високите нива на несигурност в момента, при който инвестицията се реализира постепенно през следващите 2-3 месеца.

Какво се случва със световната икономика?

След големия спад на всички световни индекси, където видяхме и продажби на инструменти като злато и американски ДЦК, считани за убежище, през изминалата седмица се проявиха признаци на успокоение. Основните пазарни индекси в развитите държави успяха да реализират сериозно оттласкване от приблизително 20% от дъната при индексите DAX, Dow Jones и S&P500, а видяхме и най-големия еднодневен ръст при Dow Jones (над 11%) от 1931 г. насам.

Позитивната реакция на пазарите в последната седмица се дължи както на предходните резки спадове, които бяха счетени за прекомерни за такъв кратък период, така и на много по-бързата и мащабна реакция от страна на централните банки и правителства в големите световни икономики в сравнение с предходни кризисни ситуации. В САЩ миналата седмица беше приет пакет с фискални стимули на стойност 2 трилиона долара (10% от американския БВП), насочен към подкрепа както на бизнесите, така и на домакинствата посредством кредитни гаранции, изгодни заеми и безвъзмездни помощи, включително директни плащания от 1200 долара на човек. Подобна фискална програма на обща стойност 750 млрд. евро (19% от БВП) прие и Германия. По своя мащаб това са средства сравними с тези от време на кризата през 2008 г, но мобилизирани много по-бързо от тогава.

И ако екстремните рискове във финансовата сфера са до известна степен под контрол, то не такава е ситуацията в реалната икономика. Там показателите тепърва ще се влошават поради безпрецедентните ограничителни мерки, свързани с COVID-19. Очакванията на икономистите в последните дни търпят низходящи корекции и към настоящия момент консенсусът е за много сериозен спад, най-вече през второто тримесечие на 2020, и последващо възстановяване през втората половина на годината. Въпреки това като цяло за 2020 прогнозите са за спад между 2% и 4% за американската и европейската икономики, придружени от сериозен ръст на безработицата и спад от 35% в печалбите на американските компании, но бързо възстановяване от 4-тото тримесечие на 2020 г. Трябва да се има предвид, че финансовите пазари винаги вървят пред реалната икономика, обикновено изпреварвайки я между 3 и 6 месеца.

След представяне на фактите, остава въпросът къде е дъното – въпреки големия отскок, настоящите нива на пазарите на акции вече отразяват една умерена като дълбочина и продължителност глобална рецесия. С оглед на очаквания порой от негативни икономически данни в следващите седмици има вероятност пазарите да се върнат поне до дъната от предходните седмици, преди да видим устойчив възход. В историческа перспектива при подобни сътресения са необходими около 3 месеца за постепенна стабилизация на пазарите на акции, която да накара големите инвеститори отново да започнат да купуват.

Улови момента с Карол Капитал

На фона на всичко казано до тук, считаме че моментът е подходящ за инвестиране в дългосрочен портфейл от акции. След като определите сумата, която бихте инвестирали, ние считаме, че има смисъл да я разделите на 5 части, които да вложите в следващите 2-3 месеца, инвестирайки с хоризонт от 1 до 3 години. Така е вероятно да обхванете добър период за инвестиране, защото бихте купували на по-ниски цени, без обаче да „опитвате да хванете“ точния момент за еднократна инвестиция на цялата сума. Именно за тази цел създадохме инвестиционния план „Улови момента с Карол Капитал“, с който:

  • ние се грижим за правилното разпределение на инвестираната сума
  • разделяме инвестицията на 5 равни части
  • постепенно осредняваме покупките на равни интервали от време (например всеки 2 седмици), според движенията на пазарите на акции
  • при по-големи спадове два транша могат да се обединят
  • печалбата не се облага с данъци, тъй като фондовете са с регистрация в ЕС

Конкретно за този инвестиционен план сме подбрали добре диверсифициран фонд, който инвестира в акции на стабилни компании от цял свят - Schroder ISF Global Sustainable Growth:

  • инвестира основно в развити пазари (САЩ и Европа), както и в големите развиващи се пазари
  • фокус върху компании с добри модели за устойчиво развитие
  • сред топ 10 позиции на фонда са компании като Alphabet (Google), Amazon, Adobe, Unilever

Повече за новия инвестиционен план на Карол Капитал можете да разберете тук.