Крейг Ботъм, икономист за региона на развиващите се пазари,17 Февруари 2015 Представяме ви коментара на икономиста за региона на развиващите се пазари, Крейг Ботъм, който споделя своите възгледи за Индия след 3 дни, прекарани в срещи с бизнеса, държавни представители и анализатори в Мумбай и Делхи.

Вяра в министър-председателя Много хора продължават да вярват в способностите на министър-председателя Моди да реализира така нужните реформи. Заради изоставането в резултатите през изминалата година обаче - през някои месеци преобладаваха негативни настроения . Въпреки това, очакванията за растеж текущо остават положителни. Хората потвърждават, че въпреки липсата на големи реформи, положението в Индия се подобрява. Бизнесът дава позитивни сигнали за по-голямата ангажираност и ефективност на държавната администрация в Индия. Възможността за още подобрения е налице, като се взема предвид размерът на замразените проекти на стойност USD 300 милиарда, от които половината са спрени, поради регулаторни или бюрократични причини. Придобиването на земя е един от най-големите конкретни проблеми - неговата стойност възлиза на 33% от замразените проекти. Политическа воля за реформи Реформите се бавят, заради липсата на мнозинство в парламента, което възпрепятства приемането на ключови законопроекти. За момента, правителството се опитва да се справи с този проблем чрез издаване на наредби за въвеждане на реформи в краткосрочен период. Но краткият 6-месечен хоризонт не е достатъчна гаранция за инвеститорите. Перспективите пред бизнеса да прави дългосрочни капиталови инвестиции, чрез които да расте, са лимитирани от нереализирания пълен капацитет на компаниите (в момента около 65%). Постоянно се повтаря, че в Индия се наблюдава „качествена“, а не „количествена“ промяна, и че промените трябва да се направят, преди да завалят инвестициите. Ключов подход към бюджета Отделен, но много важен въпрос, е бюджетът за 2015 година, който ще стане ясен до края на месеца. Всички представители на бизнеса го поставят като главен индикатор за това какви ще са намеренията на държавата. Въпреки че ще е нужно време, докато капиталовите инвестиции в страната се възстановят, бюджетът дава възможност за инфраструктурни разходи. Ясен позитивен сигнал пред обществеността ще дадат именно решения за пренасочване от текущи разходи към такива за целите на дългосрочно икономическо планиране.   Малко информация относно ключови въпроси: - Енергийният и транспортният сектор са с пропуски в инфраструктурата, а много земи не се обработват именно поради липса на финансиране или проблеми с придобиването на земя. - Реформите в банковия сектор се изпълняват с цел набиране на финансиране, които са свързани с плановете за развитие на капиталовите пазари, респективно на икономиката като цяло. - Придобиването на земи се осъществява трудно, поради проблеми с приемането на наредби, които в дългосрочен план трябва да бъдат разрешени от парламента. - Запасите от гориво са недостатъчни, от една страна, поради правни въпроси, от друга – заради лоши транспортни връзки, които възпрепятстват използването на вносни въглища. Очаква се този проблем с въглищата да бъде разрешен за производствената 2016 година с подобрения железопътен транспорт, който значително ще намали разходите по вноса. В заключение Правителството изглежда знае какво трябва да се направи и иска да го направи. Освен това, частният сектор е готов – с много малки изключения – да помогне на Индия да започне да расте, когато се видят първите резултати от реформите. Но очакванията са спаднали след най-големите такива през май месец, като сега са заменени с по-реалистични. За момента, Крейг Ботъм съветва, заедно с всички индийски компании да наблюдаваме бюджета, който ще стане ясен до края на месеца.


Статията е изготвена на база на публикация в Schroders Talking Point от 17 февруари 2015 година. Целият текст на публикацията на английски език може да прочетете тук.