Акциите остават най-предпочитаният клас активи и в прогнозата за перспективите пред глобалните финансови пазари през второто тримесечие на 2014 г. на анализаторите на британската асет мениджмънт компания Schroders.

В макроикономически план очакванията на партньорите на Карол Капитал Мениджмънт остават позитивни за засилване на глобалната икономика през 2014 г. Според тях ръстът ще е 3%, което би било най-силното представяне от 2011 г. насам. Ръстът продължава да е движен основно от развитите икономики, докато развиващите се пазари показват по-умерено възстановяване. От Schroders очакват глобалната инфлация да не надвишава 2,8 % предвид свободния капацитет в световната икономика и ограничения натиск за повишаване на цените на суровините и заплатите.

Глобалните капиталови пазари

Независимо, че оценъчните показатели вече не се намират на толкова атрактивни нива, поради досегашното силно представяне, акциите имат най-голям потенциал за растеж, вследствие от ръста на приходите на компаниите и през второто тримесечие на 2014 г. според Schroders. Основен фаворит според партньорите на Карол остава пазара в САЩ, за който те имат висока убеденост, че възстановяването ще продължи и това ще помогне на компаниите за последващ ръст на приходите и за поддържането на високи марджини на печалбата. Позитивни са и за пазарите на акции в Европа, където макро данните показват признаци на подобряване. Според тях този пазар все още предоставя възможност за по-нататъшни печалби имайки предвид, че маржовете на печалбата имат допълнителен потенциал за разширяване и приходите вероятно ще се възползват от възстановяването в САЩ. Освен това опасността от дефлация в региона най-вероятно ще подтикне ЕЦБ към допълнителни мерки за стимулиране на икономиката или чрез ново намаляване на лихвите, или чрез дългосрочни парични стимули. За разлика от очакванията за еврозоната, британското управляващо дружество остава негативно за пазара на акции във Великобритания.

Анализаторите на британския асет мениджмънт гигант Schrodersобръщат специално внимание на засилилата се волатилност на капиталовите пазари през първите три месеца на 2014 г., както и забавилата се тенденция на ръст на цените на акциите. Те споделят мнението, че основните страхове пред инвеститорите в момента са свързани със забавянето на растежа в развиващите се страни и рисковете от твърдо приземяване в Китай. Кризата в Украйна и опасенията от дефлация в еврозоната са други два съществени фактора, които според тях биха могли да окажат съществено влияние върху финансовите пазари.

Във втората си дългосрочна прогноза за 2014 г. Schroders са понижили оценката си до неутрална за Япония, като една от причините е застоя при обезценяването на йената. Въпреки че, японското правителство постига напредък в стимулирането на растежа и инфлацията чрез слабостта на йената, от Schroders отбелязват необходимостта от допълнителни структурни реформи, необходими за устойчивия растеж в дългосрочен план. Японската централна банка вероятно ще продължи по-нататъшните парични стимули, за да подпомогне постигането на 2% инфлация, но в същото време пазара може да бъде разочарован от нежеланието на банката да увеличи покупките на активи, за да се смекчи въздействието от повишаването на данъка върху продажбите.

Въпреки подценеността и атрактивните цени на акциите на развиващите се пазари, Schroders остават по-предпазливи по отношение на тази инвестиция. Те прогнозират забавяне на ръста в развиващите се икономики и изтъкват съществуващите политически рискове предвид предстоящите избори в някои страни. Те също така очакват мерките на ФЕД по изтегляне на ликвидността да окажат допълнително негативно влияние върху икономиките на тези страни.

Лихвени равнища

По отношение на политиката на основните централните банки икономистите на британския асет мениджър очакват лихвените равнища да се запазят на текущите нива. Те прогнозират, че английската централна банка Bank of England (BoE) ще остави лихвите непромененени за следващите две години. В Еврозоната дебата определено е как ЕЦБ да проведе колкото се може повече стимули за икономиката, а не да я спъва. Очаква се Японската централна банка също да увеличи покупките на активи по-късно през годината. Единствено Федералният резерв на САЩ е по-напред в цикъла и вероятно постепенното намаляване на покупките на активи ще завърши до октомври 2014 г., а може би дори и по-рано. Първото покачване на лихвените проценти според финансовите анализатори на Schroders ще бъде факт едва през третото тримесечие на 2015 година.

Суровини и облигации

Schroders отчитат позитивно раздвижването в цените на някои от селскостопанските стоки, като според тях е възможно тенденцията дори да се засили. Не се очаква съществено изменение при индустриалните метали поради все още големите запаси и не толкова засилено търсене. Неутрални са и в прогнозата си и за цените на златото и среброто и негативни за енергийните суровини.

Въпреки, че повишават оценката си за държавните облигации на развитите държави до неутрална за това тримесечие, Schroders продължават да вярват, че възстановяването на глобалната икономика и нормализирането на паричната политика в САЩ ще доведе до натиск в посока нагоре в доходностите по облигациите. По отношение на облигациите на развиващите се страни те остават предпазливи предвид проблемите със структурните реформи, забавения растеж и политическите рискове. За високодоходните и корпоративните облигации техните предпочитания са насочени към европейския дългов пазар.

Целият текст на прогнозата на Schroders: http://www.schroderstalkingpoint.com/?id=a0j50000007yEFOAA2