Азад Зангана, Старши икономист за региона на Европа13 февруари 2015 Надеждите за възстановяване в Еврозоната през 2015 година се възвърнаха след ускорена активност в края на 2014 година. Растежът на БВП през четвъртото тримесечие на 2014 беше по-висок от очаквания, като той се покачи от 0.2% през третото тримесечие до 0.3%. Като цяло за 2014 година Единният валутен съюз постигна 0.9% растеж – най-бързият растеж от 2011 година насам.

От страните членки на ЕС, приятна изненада се оказаха… Германия и Испания - и двете отчетоха 0.7% растеж за тримесечието; - Германия отчете повишение що се отнася до инвестициите в бизнеса, вероятно поради напрежението между Европа и Русия; - Външната търговия на немците също се съживи за периода, след като търсенето на техни стоки нарасна; Междувременно, във Франция се: - оправдаваха очакванията за ръст - 0.1%, спрямо обаче 0.3% през предното тримесечие; - наблюдаваше леко повишение в потреблението; - свиха инвестициите; - отчетоха добри резултати по отношение на нетната външна търговия, заради увеличен износ. В Италия: - размерът на БВП намаля до EUR 72 млн., което технически я остави в рецесия; Освен 4-те най-големи икономики, Португалия и Холандия също отчетоха силни резултати през тримесечието: - И двете отчетоха ръст на БВП с 0.5%. Гърция: - Завърши годината колебливо, въпреки силното начало на 2014; - Възможно е Гърция отново да изпадне в рецесия, особено след голямата неизвестност, породена от предстоящите избори и текущата дискусия за спасителен план; Като цяло, 2014 година завърши добре. Увеличението на нетната външна търговия определено беше позитивно приветствано и даде сигнали, че постоянните спадове на еврото започват да спомагат за увеличение на търсенето на стоки от ЕС. В допълнение, последните данни за повишение на потребителското доверие и продажбите на дребно свидетелстват, че домакинствата се облагодетелстват от падащите цени на горивата. Очакванията са за увеличение на БВП през първата половина на 2015 година, особено след като количествените улеснения започнат да оказват влияние върху реалната икономика. Обаче, трябва да се забравят и рисковете. Растежът може да разочарова, ако домакинствата и компаниите реагират негативно на последната криза в Гърция и на продължаващите търкания между Русия и Европа. Тази публикация е базирана на статия в Schroders Talking Point от 13 февруари 2015 година. Автор на статията е Адан Зангана, старши икокономист на региона за Европа.