Британските експерти вярват, че дългосрочното възстановяване на световната икономика ще продължи през следващите 7 години

Според последните дългосрочни икономически прогнози за възвръщаемостта на различните класове активи за периода 2015-2022 на анализаторите от британското управляващо дружество Schroders Investment Management, инвеститорите, които търсят реална доходност през следващите 7 години, трябва да се фокусират върху акции, корпоративни облигации и алтернативни инвестиции.

 

Акции Компанията, чийто парньор за България е Карол Капитал Мениджмнът, очаква азиатските (с изключение на Япония) и акциите в развиващите се пазари да реализират най-висока доходност от всички видове активи след инфлация - средно съответно 10.2% и 8.1% на година за периода 2015-2022 година. Тази по-висока възвръщаемост обаче може да бъде постигната на цената на по-висок риск, както и да бъде подкопана от неблагоприятни валутни движения. Валути и ДЦК Schroders очакват отрицателна доходност след отчитане на инфлацията за 3 от основните 4 световни валути (американски долар, евро, японска йена) и 0% такава за британския паунд след инфлация. По отношение на държавните ценни книжа, британските експерти прогнозират реална доходност само за емитираните от по-слабо развити държави облигации – 4.3% средно на година. Негативни са за британските (-0.8% доходност след инфлация на година) и европейските облигации (-2.5%доходност след инфлация на година), а по отношение на американските са сравнително позитивни – 0.9% доходност след инфлация на година. Корпоративни облигации Що се отнася до инвеститорите с фокус към консервативни финансови инструменти, британските експерти прогнозират инвестициите в американски корпоративни облигации да връщат съответно по 2.9% реална доходност на година за висококачествените и 2.1% реална доходност на година за нискокачествените облигации до 2022г. Позитивни са и за представянето на британските висококачествени корпоративни облигации – 1.5% реална доходност средно на година. Алтернативни инвестиции На трето място, след акциите от Азия и развиващите се страни, в своите прогнози Schroders поставят фондове за частен капитал, като очакванията им са инвестициите в последните да връщат средно на година по 7.1% след инфлация за следващите 7 години.