14
юни
2018
#Фондови пазари
#Взаимни фондове

Взаимни фондове | Месечен бюлетин - Май 2018

От този месец Адванс Глобал Трендс има нов портфейлен мениджър

Една от новините от Карол Капитал Мениджмънт в края на м. май 2018 г. е, че фондът на Управляващото дружество, инвестиращ на глобалните пазари Адванс Глобал Трендс има нов портфейлен мендижър – Даниел Дончев. Даниел Дончев има над 15 години опит във финансовия сектор. Работил е като финансов анализатор в различни финансови институции (Пощенска банка АД и Уникредит Лизинг АД), а през последните 10+ год работи като Старши Портфолио Мениджър в NN (ING) България, където е част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на NN.Има богат опит при формирането на стратегическата и тактическата алокация на портфейлите, алокация по класове активи, селекция на региони и държави, сектори, както и селекция на отделни акции и облигации. В Карол Капитал Мениджмънт Даниел Дончев е и ръководител на сектор „Инвестиционни стратегии“.

С промяната на фондовия мениджър се променя и стратегията на фонда с цел генериране на по-добра доходност при съответното ниво на риск. Фокусът на фонда остава глобален. Адванс Глобал Трендс може да инвестира в различни видове активи – акции, облигации, суровини, но основната част от инвестициите му е в акции.

Несигурност на пазарите в Централна и Източна Европа

През май станахме свидетели на ситуация на ескалация на несигурността и разпродажби на акции в региона на Централна и Източна Европа. Ситуацията свързана с непрекъснато прокламиране на евентуални търговски войни, политическата несигурност в Италия и Турция, засилиха опасенията на инвеститорите за стабилността на развиващите се пазари. Почти всички пазари във фокуса на фондовете Адванс Инвест, Адванс Източна Европа и Адванс Възможности в Нова Европа отчетоха спадове. Въпреки това фондовете на Карол Капитал Мениджмънт като цяло се предстваят по-добре от бенчмарковете си.

 Пълният инвестиционен коментар за месец май 2018 г. можете да видите в секцията Анализи.

 

 

 

Последни новини