06
ноември
2015

Обобщен инвестиционен коментар - октомври 2015

Акцент: Значителни ръстове на голяма част от борсовите индекси през октомври

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Статистиката отново се оказа, че работи безотказно. За последните 20 години, когато месец Октомври е бил позитивен за американския водещ индекс S&P500, средната доходност която е постигал е била най-добрата измежду всички останали месеци (4.62 %). Още в първия ден на новия месец започна силно рали на почти всички международни пазари. Позитивният сентимент постепенно придоби скорост и се настани напълно след като Марио Драги загатна, че ЕЦБ обмисля разширяване на QE програмата. Така, водещите европейските индекси DAX и CAC 40 реализираха ръст съответно от 12.3 % и 9.9 % през месеца, а американският S&P 500 изплува отново на зелено след 8.8 % рали. Дори развиващите се пазари този път взеха участие в силното отблъскване от дъната си от последния ден на септември и записаха значителни ръстове. MSCI Emerging Markets напредна скочи с 8.17 % - невиждан месечен ръст от доста време.

Дори българският SOFIX успя да спре потъването си през този месец, като макар и символично нарасна с 1 %. Въпреки това остава на червено от 14.4 % от началото на годината. Румънският BET отново изплува на зелено от началото на годината, след като през месеца се покачи с 3.2 %. Банките отново бяха лидерите по ръст в Румъния, след като са водещи в това отношение от началото на 2015 г. Те добавиха съответно BRD (+13 %) и TLV (+11%). В България отново ликвидността остана ниска, но се забеляза известно оживление особено покрай резултатите за Q3 на някои от добре представилите се компании. Макар и на долната граница на ценовия рейндж, успешно бе записано дългоочакваното IPO на една от най-големите софтуерни компании в страната - Сирма Груп.

През Октомври индикаторът за икономическия сентимент в Румъния надмина предкризисните си нива от 2008 г. Силното доверие на потребителите е главната причина за този ръст. Строителството също продължава да бележи ръст, след като за първите 2/3 от годината е нагоре с 11.1 % на годишна база. Междувременно правителството на страната одобри намалението на данъка върху дивиденти от 16 % до 5 % от началото на 2016 г. Бизнес климатът в България също отбеляза подобрение, като водещи в това отношение остават търговията на дребно и промишлеността. Водещата партия в страната ГЕРБ засили позициите си на местните избори, проведени в края на месеца. В същото време заложеният дефицит в бюджета на страната за 2016 г. ще бъде 2 %, което е в рамките на изискванията на Маастрихт.

През месеца Адванс Инвест напредна символично с 0.25 %, като позициите му спрямо бенчмаркът за региона EFM Europe+CIS excl.RU от началото на годината, все още остават по-добри, въпреки че последният успя да навакса цели 6 % от сериозното си изоставане през този месец.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Настроенията на глобалните пазари бяха много по-позитивни през изминалия месец в следствие на индикациите за потенциално разширяване на стимулите в евро-зоната, както и предприетите от Китай мерки за стимулиране на икономиката. Големите развити пазари отбелязаха ръстове от порядъка между 8 и 12 %, като във възходящите движения се включиха и голяма част от развиващите се пазари.

Регионът на Централна и Източна Европа обаче се представи смесено, като не успя напълно да се възползва от позитивните настроения. Индексът MSCI EFM Europe + CIS отчете ръст от 6.6 % в еврово изражение през месеца, като в основата на този ръст стояха основно силните ръстове при Русия и Турция. Руският доларово-деноминиран индекс RTS се покачи с малко над 7%. Със 7% скочи и основният турски индекс. За ръста на индекса допринесе и близо 12%-ния ръст на Казахстан.

При пазарите включени в портфейла на ДФ Адванс Източна Европа, освен Русия, ръст отбеляза и Румъния, чийто основен индекс изтри загубите от началото на годината след покачване от 3.2% през месеца. Хърватска се покачи с малко над 2%, докато българският пазар остава със слабо представяне от началото на годината, отчитайки скромен ръст от 1% през октомври. Сръбският пазар продължи да се понижава, губейки нови 2% през изминалия месец. С най-слабо представяне бе украинският пазар, който след спад от близо 10 % през октомври, вече е със загуба от близо 30% от началото на годината. В допълнение на това украинската гривна продължи да се обезценява и загуби близо 9% спрямо долара, а загубите от началото на годината надхвърлят 30%.

През месеца дяловете на фонда се покачиха с 2%, като представянето от началото на годината остава по-силно в сравнение и с двата използвани бенчмарка. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

След силно негативния за глобалните пазари месец септември, октомври приключи със значителни ръстове на голяма част от борсовите индекси. Сред най-силно представилите се за месеца бяха някои от големите европейски пазари като резултат от индикациите, че програмата за стимулиране на икономиките от страна на Европейската централна банка може да бъде допълнена с нови мерки. Регионът на Централна и Източна Европа се възползва частично от позитивния тренд, като MSCI EFM Europe + CIS ex RU се повиши с 6% за месеца. В голяма степен за този ръст обаче допринесе силният ръст на Турция, чийто индекс скочи със 7 %, а в допълнение на това и турската лира заздрави позициите си през месеца.

Пазарите от портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа бяха със сравнително слабо представяне на фона на общия позитивизъм. Полският пазар, който е с най-голямо тегло в портфейла на фонда, завърши месеца почти без промяна. В края на октомври бяха проведени парламентарни избори, които, както и социологическите проучвания предричаха, бяха спечели от консервативната опозиционна партия Право и справедливост, които изместиха управляващата предходните 8 години Гражданска платформа. Политическата несигурност тежеше на пазара през изминалите месеци, като след известен ръст в началото на октомври, в края на месеца движението на основните индекси отново бе надолу. Обявените в предизборната кампания мерки, които Право и справедливост възнамеряват да приложат, създават опасения сред някои икономисти относно ефекта върху икономическия растеж към страната. Победата се тълкува и като начало на по-трудни отношения с Европейския съюз.

Унгария и Чехия приключиха месеца с ръст съответно от 3.3% и 1.2%. Естония и Литва бяха почти без промяна, а латвийският индекс добави 4.6% към стойността си.

През месеца стойността на дяловете на фонда се повиши с 3.2%, като запази много по-силното си представяне спрямо бенчмарка от началото на годината. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Настроенията на борсите през изминалия октомври бяха много позитивни и това предизвика сериозни покачвания в цените на акциите на глобланите капиталови пазари. Обявените през месеца допълнителни стимули за икономиката от страна на Европейската централна банка, както и намаляването на лихвите в Китай значително допринесоха за ралито на фондовите пазари. Акциите в Европа отбелязаха забележителни ръстове за изминалите 30 дни, като германския DAX добави 12% към стойността си от края на септември. Този път дори и изоставащите в ръста развиващи се пазари се включиха в покачването, като индекса MSCI Emerging markets качи 8,17%. Въпроса за промяната в лихвените проценти в САЩ продължи да е в центъра на внимание на играчите на пазара, които заложиха, че скоро това ще стане факт като потвърждение на това, че икономиката продължава да се възстановява. По-добрите от очакваното приходи обявени от някои от компаниите в САЩ също оказаха позитивно влияние върху цените на акциите и американският  широк индекс S&P 500 качи 8,8% през октомври.

При суровините картината беше смесена, като индустриалните метали останаха слаби и приключиха месеца на червено. Позитивен беше октомври за благородните метали, като златото качи с 2,36%, а среброто качи почти 7% за изминалия месец. Благоприятно беше и развитието при селскостопанските суровини, като с най-голям ръст сред суровините беше захарта, която качи с 12,73%.

Дефанзивната стратегия на Адванс Глобал Трендс през октомври не ни позволи да се възползваме от ръста на капиталовите пазари и това че заложихме на голям процент кеш в портфейла е причината фонда да изостане значително от бенчмарка. Нетната стойност на активите на фонда остана почти без изменение 0,14%, докато използвания за сравниение бенчмарк MSCI AC World Index ex US (в евро) качи с 8,48%. Силните движения на борсите промениха съществено картината на пазарите и модела на фонда сигнализира за повишаване на риска в портфейла. Така от ноември в портфейла отново ще влезнат акциите на компаниите от развитите икономики и фондовете инвестиращи н недвижими имоти, като държавните облигации също остават като трети актив. Кеша в портфейла ще бъде около 20%.