11
септември
2015

Обобщен инвестиционен коментар - август 2015

Акценти:

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Силен летен тайфун с опустошаващо въздействие удари капиталовите пазари през месец Август. Слабата ликвидност, в съчетание със сериозните опасения за твърдо приземяване на китайската икономика, с оглед на по-слабите от очакваните икономически данни през последните месеци доведоха до сериозна промяна в сентимента на пазарите. Така, те се оказаха на прага на втората най-дълбока корекция, след избухването на финансовата криза през 2008 г., след тази от 2011 г. Водещите индекси, като американският S&P 500 приключи месеца на червено от 6.3 %, като ограничи загубите през последните няколко дни, след като беше на -12.5 % от върха си. Европейските DAX и CAC 40 записаха още по-внушителни спадове за месеца, губейки съответно 9.3 % и 8.5 %. За силата на тези разпродажби, сериозно влияние оказаха липсата на дълбочина на пазара през този месец и техническите индикатори, като преминаването на водещите индекси под 200 дневните им средни, след дълъг период на консолидация, което задейства компютърните алгоритми на пазара.

 

Силната корелация на Румънския фондов пазар, с развитите такива, доведе до идентична реакция и представяне при водещия индекс BET. Той загуби 7.96 %, като излезе на червено от началото на годината. След като дълго време българският SOFIX се движеше напълно противоположно на останалите и отказваше да реагира на силните разпродажби на запад, все пак накрая също отчете отстъпление от 3 %. По този начин той продължи низходящия си тренд, като само от началото на тази година е на червено 12 %.

 

От макроикономическа гледна точка, двете икономики продължават да отчитат позитивни данни. Безработица в България през юли, падна до средната за ЕС - 9.4 %. Това действа позитивно и на вътрешното потребление, което бележи ръст от 2.1 % за тримесечието спрямо година назад. Бизнес климатът в страната също се подобри. И двете страни остават на водещи позиции по ръст строителството в ЕС - съответно с 2.6 % (България) и 3.5 % (Румъния) по данни за юни. Все пак ръстът на румънската икономика бележи тенденция на забавяне, след силното Q1. Силен остава и пазарът на труда в страната, като това води до ръст на нетната работна заплата с 7.2 % спрямо първата половина на 2014 г.

 

Слабото представяне на двата пазара през август резонно се отрази и в представянето на фонда, който отчете спад от 6.46 %. Традиционно слабата ликвидност на българския пазар, допринесе са по-силният спад на някои от по-слабо ликвидните позиции в портфейла. Сериозно отстъпление в обемите имаше на борсата в Букурещ, но там цените на активите следваха повече тенденциите на тези на водещите западни пазари. Прекият бенчмарк за региона EFM Europe+CIS excl.RU също отчете силен спад, завършвайки месеца с отстъпление от 10.25 %.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

След като и последният останал възходящ тренд (този в САЩ) се развали, последваха масирани продажби в почти целия свят. Пазарите от Източна Европа също пострадаха много и това доведе до обръщане на средносрочния тренд при някои от тях. С най-големи загуби през месеца от пазарите в портфейла на Адванс Източна Европа бе Румъния където индексът BET загуби 8.0%. До преди този спад това бе най-силно представящият се пазар в нашия регион. Сега, средносрочната картина за румънските акции е вече неутрална и рискът е значителен предишният възходящ тренд вече да е завършил.

 

Солидни загуби записаха и останалите пазари от портфейла на Фонда:  в Русия индексът MICEX поскъпна с 3.8%, но след поредната обезценка на рублата, реалната му доходност за месеца е -4%. Сходни загуби записаха борсите в България, Хърватска и Сърбия. Българският SOFIX, хърватският CROBEX и сръбският BELEX 15 загубиха съответно 3.0%, 3.4% и 3.2%. Украинският пазар този път не изпита големи загуби, но отново реализира спад – този път от 1.7%.

 

Портфейлът на Фонда се представи много по-добре и от двата бенчмарка, въпреки че теглото на акциите е близо 89% от активите. За месеца фондът загуби 5.16%, докато MSCI EFM Europe+CIS загуби 8.65%. Още по-голяма бе загубата за индекса MSCI EFM Europe+CIS ex Russia (индексът, който не включва Русия), който поевтиня с 10.25%.

 

Представянето на Фонда е много по-добро спрямо двата бенчмарка и от началото на годината: +1.86% доходност за Фонда в сравнение с -1.41% и -15.60% доходност за двата индекса.

 

Спадът през август е сериозен знак за по-нататъшен натиск върху регионалните пазари, най-малкото през следващите 1-2 месеца.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Опасенията за твърдо приземяване на китайската икономика продължиха да доминират на глобалните пазари през август, водейки до много висока волатилност и резки спадове. Европейските пазари реагираха също много силно, като индексите на развитите пазари отчетоха спадове от порядъка на 6-8 %. Пазарните сътресения в глобален мащаб намериха отражение и върху представянето на региона на Източна Европа. Индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU задълбочи спадовете си от началото на годината  до над 15 % след рязко понижение през август от над 10 %.

 

При пазарите, към които ДФ Адванс Възможности в Нова Европа има експозиция, най-силен спад се наблюдаваше при Австрия, чийто основен индекс се понижи със 7 %. Унгарският пазар остава най-добре представящият се пазар в региона от началото на годината с ръст от близо 29 % към края на август, като през изминалия месец отчете спад от малко над 5 %. Полският пазар се обезцени с близо 3 %, а чешкият пазар се понижи слабо (-0,7%). Естонският пазар отчете слаб ръст, а основният литовски индекс се понижи с близо 2 %.

 

Междинно публикуваните през август данни за ръста на БВП за  второто тримесечие на годината сочат, че голяма част от страните от региона на Централна и Източна Европа са сред най-добре представящите се в Европа. Лидер бе Чехия, която отчете засилване на ръста на икономиката си до 4,4 % през второто тримесечие спрямо година назад. Полската икономика също засили темпа си на ръст до 3,6 %. БВП на Унгария през второто тримесечие нарасна с 2,4% - също над средния темп от 1,6 % за Европа. 

 

През миналия месец бе намалено теглото на Полша, като същевременно добавихме нови позиции в Чехия и Унгария, а също така увеличихме теглото на някои от позициите ни в Естония. С оглед повишените рискове  пред пазарите, теглото на акциите бе намалено до под 85 %. 

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Отпускарският месец август донесе голяма червена вълна на капиталовите пазари по света. Настроенията на борсите бяха много негативни и силата на спада нагнети допълнително напрежение сред пазарните играчи, като волатилността се качи драстично. Разпродажбите на пазара обхванаха почти всички активи на финансовите пазари. При акциите негативната корекция беше много дълбока и графично картината се преобрази, като възходящата тенденция изглеждаше пречупена. Доста от борсовите индекси паднаха под значими стойности на техническите индикатори, които показват дългосрочната тенденция на активите. Един такъв индикатор е 200 дневната средна стойност, която беше пробита безапелационно в негативна посока при водещите индекси и това се прие като негативен сигнал. Въпреки известното възстановяване в цените на акциите в последните дни на месеца страховете от задълбочаване на спада продължиха да витаят във въздуха.  Най-драстични бяха загубите на акциите на развиващите се пазари, като само за август индекса отразяващ тяхното изменение MSCI Emerging markets падна с над 10%. Продължи и срива на китайските борси, които потънаха с нови 12%. Водещите индекси на големите развити пазари също поевтиняха съществено, като американския борсов измерител S&P 500 приключи месеца със спад от 6.3 %, а спада в развита Европа беше в порядъка на 8-9%.

 

Освен кеша, като че ли единственото спасение бяха дългосрочните американски облигации, които показаха известно покачване в цените си през август.

 

И през изминалия месец продължи негативната тенденция при повечето суровини, като изключение направиха златото и петрола, които реализираха покачване съответно с 3.58% и 2.97%.

 

Негативното развитие на световните финансови пазари даде отражение и на представянето на Адванс Глобал Трендс. Нетната стойност на активите на фонда падна с 5.12%, докато използвания за сравниение бенчмарк MSCI AC World Index ex US (в евро) изгуби 9.15%. По-дефанзивната структура на фонда от края на юли защити фонда от по-големи загуби. Навременното намаляване на рисковите активи на фонда и включването на облигациите като трети актив  в портфейла  ни помогна да се представим по-добре от бенчмарка през август. Значителните спадове на капиталовите пазари и пропадането на основните индекси под техните средни стойности предопредели крайно дефанзивния подход за септември. Модела на фонда сигнализира за висок риск от задълбочаване на негативната тенденция на пазарите и индикира за разпродаване на рисковите активи и заемането на кешови позиции. Така теглото на кеша в портфейла през септември се качва до 80%, а останалите 20% ще са инвестирани в облигации.