14
август
2015

Обобщен инвестиционен коментар - юли 2015

Акценти:

Данни за Адванс Инвест към 31.07.2015 г.

Активи: 5 138 400.71 лв.

НСА на дял в лв.: 1.1118 лв.

Изменение за месеца:   + 6.37  %

Изменение от началото на годината: + 2.97 %

Световните пазари отчетоха и волатилен месец юли. В началото му сериозно влияеше случващото се с Гърция и актуални бяха страховете около евентуалния изход на страната от Еврозоната. След като стана ясно, че планът за спасението е одобрен, еуфорията обхвана пазара и до средата на месеца последва силно рали на европейските пазари, което ги изстреля с около по 10 % от регистрираните най-ниски нива от моментите в които властваше страх на пазара. Последвалата корекция на този силен ръст след това, бе отново гарнирана с нови данни за забавянето на китайската икономика и опасения на инвеститорите за нездравословното и влияние  върху световната икономика. В крайна сметка водещите европейски индекси на Германия и Франция постигнаха ръст съответно от 3.3 % и 6.1 %, докато американският S&P500 завърши с 2 % на зелено. Месец Юли бе най-лошият за петрола от октомври 2008 г., като суровината падна с цели 21 % през него.

Представянето на двата пазара в портфейла на фонда отново бе коренно противоположно и през този месец. И докато водещият български индекс SOFIX продължава негативния си тренд вече 15-ти месец, губейки нови 2.39 % през юли, то румънският пазар в лицето на BET, отново достигна най-високите си нива през годината в последните 2 сесии на месеца - малко над 7600 пункта. По този начин от началото на годината BET е на зелено от 7.34 %, докато SOFIX е на с цели 9.28 % под стартовото си ниво. 

Силно представяне през месеца в Румъния имаха инвестиционните фондове - т.н SIF\'s и акциите на компаниите от сектора на комуналните услуги. В България пък добрите резултати на някои от по-малко ликвидните компании, занимаващи се предимно с износ фокусираха интереса на инвеститорите. В същото време бизнес климатът в България задълбочи спада, след като бизнесът влоши очакванията си. На противоположния полюс стоят нещата в Румъния, след като икономическия сентимент отбеляза ръст за пети пореден месец. 

Адванс Инвест отбеляза един от най-силните си месеци напоследък, като регистрира ръст от 6.37 %. Силният ръст дойде главно от доброто представяне на румънските позиции в портфейла и в частност на малката компания IARV - производител на части за авио индустрията, която регистрира силен ръст на печалбата за първата половина на годината и акциите и поскъпнаха почти двойно през месеца. Така от началото на годината фондът е с ръст от близо 3 %, а представянето на основния регионален бенчмарк EFM Europe+CIS excl.RU продължава да бъде слабо, като след негативния месец юли, през който индексът загуби нови 2.35 %, вече е на червено с 5.95 %.Данни за Адванс Източна Европа към 30.06.2015 г.

Данни за Адванс Източна Европа към 31.07.2015 г.

Активи: 6 145 699 лв.

НСА на дял в евро: 0.7690

Изменение за месеца:   2.22  %

Изменение от началото на годината: 7.40 %

Представянето на пазарите от Източна Европа бе смесено през месец юни. Повечето пазари бяха под натиск (особено по-големите), но някои балкански пазари като Румъния и Хърватска се представиха силно.

От пазарите в портфейла на ДФ Адванс Източна Европа най-силно се представи Румъния, която добави 4.2%. Предвид на това, че румънските акции са с най-голямо тегло в портфейла на Фонда (малко под 30%), това се отрази позитивно на общото представяне на портфейла. Акциите в Хърватска също имаха силен месец след като CROBEX поскъпна с 3.5%, но тук низходящият тренд от последните години все още не е нарушен. С печалби завършиха пазарите в Сърбия (+1.4% за BELEX 15) и Русия (+0.9% за MICEX). 

Слабо се представиха борсите в Украйна и България, които за пореден месец реализираха загуби. В Украйна PFTS се понижи с 4%, а в България SOFIX поевтиня с 2.4%. 

Портфейлът на Фонда се представи много по-добре и от двата бенчмарка след като завърши месеца с 2.2% доходност (и двата бенчмарка поевтиняха – съответно с 4.7% и 2.4%)

Текущо управляващото дружество извършва частично преструктуриране на портфейла на Фонда, което има за цел да намали теглото на Сърбия за сметка на увеличаване теглото на Хърватска съобразно очакванията ни за малко по-силно представяне на хърватските акции през втората половина на годината.

Данни за Адванс Възможности в Нова Европа към 30.06.2015 г.

Активи: 3 123 507 лв.

НСА на дял в евро: 0.8387

Изменение за месеца:   2.22  %

Изменение от началото на годината: 1.37 %

Волатилността продължи да властва на глобалните пазари и през юли, като началото на месеца се характеризираше с еуфорични настроения в следствие на одобрението на плана за спасение на Гърция. През втората половина на юли обаче темата на финансовите пазари бе Китай и забавянето на икономиката му, което доведе до силни сътресения на китайския пазар, който продължи спада си от предходния месец, губейки над 14 % само през юли. Негативните настроения в голяма степен засегнаха и останалите пазари.

Все пак предвид ръста от началото на месеца големите европейски пазари като цяло  приключиха месеца нагоре, докато регионът на Централна и Източна Европа завърши на отрицателна основно поради слабото представяне на големите пазари – за месеца индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU загуби 2,35 % в еврово изражение. Турският пазар задълбочи спада си от началото на годината понижавайки се с 2,8 % през юли. Спадът на петрола оказа влияние върху представянето на руския пазар, основно по линия на обезценка на руската рубла, която се обезцени с над 11 % спрямо долара.

От пазарите включени в портфейла по-осезаем спад се наблюдаваше при Полша, която е с най-голямо тегло от портфейла и отчете спад от близо 4 % през юли. През месеца бе определена датата за парламентарните избори,  които ще бъдат проведени през октомври. След изненадващата победа на консервативния кандидат Анджей Дуда при проведените през май президентски избори, проучванията към момента сочат, че с най-големи шансове за победа на парламентарните избори отново е подкрепящата Дуда партия Закон и ред.  Тя е известна с по-скептичната си позиция спрямо Европейския Съюз и победата му бе тълкувана като начало на завой в политиката и по-трудни отношения с европейските партньори.

При останалите пазари по-силен ръст се наблюдаваше при Чехия (+5,1 %), Унгария (+3,1 %) и Австрия (+3,6 %). В резултат фондът се представи по-добре от бенчмарка, като стойността на дяловете му се повиши с 2,22  % през юли.Данни за Адванс Глобал Трендс към 30.06.2015 г.

Данни за Адванс Глобал Трендс към 31.07.2015 г.

Активи: 1 597 231 лв.

НСА на дял в евро: 1.1147

Изменение за месеца:   1.23  %

Изменение от началото на годината: 5.30 %

И през месец юли нервите на инвеститорите бяха подложени на тест за издръжливост, като силните колебания на цените на акциите продължиха да изнервят пазарните участници.  Началото на месеца започна позитивно, като еуфорията беше продиктувана от дългоочакваното одобрение на плана за спасение на Гърция. Най-силна беше реакцията на европейските пазари, които реализираха сериозни ръстове. Настроенията се обърнаха рязко в обратната посока през втората половина на месеца, когато новините за забавянето на китайската икономика взеха превес и потопиха пазарите в червена вълна. Най-слабо беше представянето на акциите на развиващите се пазари, които останаха под силен наитск през месеца.  Силно потърпевши бяха индексите в Китай, които паднаха с над 14%. При големите развити икономики нещата бяха по-позитивни. Въпреки силната волатилност, фондовите пазари в Европа реализираха ръстове и приключиха юли с доходност в рамките на 4-6%. Отвъд океана, американският борсов индекс S&P 500 също отбеляза ръст от 2,2%.

Повлияни от волатилността на пазарите и страха от задълбочаване на негативната корекция на пазарите на акции,  някои инвеститори предпочетоха да потърсят убежище в по-дефанзивни инструменти.  Те пренасочиха спестяванията си към облигациите на някои от стабилните развити икономики, което даде позитивно отражение върву техните цени.

Юли беше крайно негативен за суровините. Практически нито една суровина не завърши на зелено, като най-силен беше спада в цените на петрола (-20,85%), пшеницата(-18,92%) и медтта(-10,07%). Цената на златото също се срина с над 6%.

Месеца беше позитивен за инвеститорите в Адванс Глобал Трендс. Нетната стойност на активите на фонда се покачи с 1,23%, докато използвания за сръвниение бенчмарк MSCI AC World Index ex US (в евро) качи едва 0,44%. Позицията ни в акциите на развиващите се пазари и в частност Китай даде негативно отражение върху доходността на фонда, но позицията ни в акциите на големите европейски компании компенсира този ефект. Позитивно отражение върху представянето на фонда през месеца имаше и позицията ни във фондовете инвестиращи в компании от сектора недвижими имоти. Модела на Адванс Глобал Трендс отрази задълбочаването на негативната тенденция при развиващите се пазари като даде сигнал за изключването им от портфейла на фонда за месец август. Нарастващата волатилност на фондавите пазари обяснява и избора на облигациите като трети актив в портфейла на фонда. Така стратегията на фонда за август ще стане по-ниско рискова, като основните активи в портфейла ще бъдат акциите на развити пазари, фондовете в недвижими имоти и глобалните облигаци. Теглата на трите актива са с относително еднакви тегла, а кеша е в рамките на 10-15% от портфейла.