14
август
2015

Обобщен инвестиционен коментар - юни 2015

Акценти:

  • Ситуацията в Гърция се отрази негативно на развитите пазари, като почти всички европейски индекси отстъпиха с по над 4%;
  • Развиващите се страни от групата BRICS също завършиха на червена територия, с изключение на Бразилия;
  • Китайските акции се сринаха с над 7% през юни;
  • България отбеляза символичен ръст на фона на слабо представяне в целия регион; 

Данни за Адванс Инвест към 30.06.2015 г.

Активи: 4 906 479 лв.

НСА на дял в лв.: 1.0452 лв.

Изменение за месеца:   - 2.88  %

Изменение от началото на годината: - 3.19 %

 

\"Grexit\" безспорно бе най-често споменаваната дума във финансовия свят от началото на годината. Пикът на честото и споменаваме обаче, критично нарасна с идването на края на юни, когато световните пазари реагираха изключително негативно пред перспективата Гърция да обяви фалит. Волатилността на развитите  пазари нарасна значително, а водещите индекси в Европа отчетоха рекордни дневни понижения. В крайна сметка почти всички от тях отчетоха отстъпления с по над - 4% за месеца. Американският фондов пазар също остана подвластен на негативния сентимент и след като не успя да постигне нови върхове през месеца, завърши със спад от 2 %. Големият фаворит от началото на годината - Китай пък изпусна сериозно парата и след повишена дневна волатилност, завърши месеца на червено с повече от 7 %.  

 

Две от потенциално най-засегнатите държави при негативно развитие с Гърция, а именно България и Румъния, като че ли не реагираха толкова негативно на поредния риск от балканската им съседка. И докато Румъния все пак регистрира понижение от 2.8 %, то ниската ликвидност на българския пазар, придружена с пълната апатия и на продавачите и на купувачите, доведе до символичен ръст от 0.5 % за месеца. 

 

В макроикономически план и двете страни продължават да показват силни данни от началото на годината, потвърждавайки факта, че европейската икономика е в процес на растеж. Фискалната позиция на България показа изключително подобрение за първата половина на годината - събираемостта се повишава, като се очаква бюджетен излишък в рамките на 1 % от очаквания БВП, при дефицит от -1 % за същия период преди година. Безработицата в страната също бележи тенденция на намаляване и почти изравнява средната за ЕС. Износът отново регистрира сериозен двуцифрен ръст, идващ от силното търсене от запад. Румъния също регистрира подобен излишък, но след като от началото на юни правителството реши да намали ставките по ДДС върху храните (от 24% на 9 %), той постепенно ще премине в дефицит в следващите месеци. Очакванията са след намаляването на данъка, цените на хранителните продукти да отбележат спад от 12 %. Същевременно в началото на месеца, срещу премиера Понта започна разследване от страна на прокуратурата за корупция. В средата на месеца той временно се оттегли (за месец), поради здравословни причини.

 

Представянето на фонда през месеца бе слабо, регистрирайки отстъпление от 2.88 % през него.  В следствие на ниската ликвидност на Българския пазар отново неликвидните позиции бяха тези, които допринесоха за слабото му представяне. Също така обаче и големите ликвидни позиции на двата пазара, като акциите на Трейс Груп и Fondul Proprietatea отчетоха по-големи спадове от основните индекси. Представянето на основния регионален бенчмарк- EFM Europe+CIS excl.RU също бе повлияно от неяснотите около Гърция и той отчете отстъпление с 4.36 % през месеца.  

Данни за Адванс Източна Европа към 30.06.2015 г.

Активи: 6 023 915 лв.

НСА на дял в евро: 0.7523

Изменение за месеца:   - 2.98  %

Изменение от началото на годината: 5.07 %

 

Юни бе слаб месец за повечето пазари по света, в това число и за региона на Източна Европа. И двата бенчмарка (и този с Русия, и този без Русия) поевтиняха с 4.4% като почти всички пазар в тях бяха под натиск. Руският индекс MICEX поскъпна с 2.8% в рубли, но пък рублата отново се обезцени спрямо долара – този път с 5.4%. Така реалното представяне и на този пазар е негативно.

Измежду пазарите в портфейла на ДФ Адванс Източна Европа, най-големи загуби видяхме в Сърбия, където индексът BELEX 15 загуби 8.9%. Останалите пазари бяха по-стабилни: Румъния загуби 2.8% (BET), а пазарите в Хърватска, България и Украйна завършиха символично на плюс (+0.5% за CROBEX, +0.5% за SOFIX и +0.9%  за PFTS). 

Въпреки спадът в Сърбия, която е с трето тегло в портфейла на Фонда, представянето на Фонда бе по-добро от това на двата бенчмарка. Фондът отстъпи с 2.98%, а от началото на годината е на печалба от 5.20%.

За шестмесечието не може да отличим пазар, който да има силно представяне. Сърбия, Хърватска, България и Украйна завършиха със загуби. Русия е на +18.% в рубли, но в реално изражение (в долари) печалбата му е доста по-малка. Със скромна печалба от 3.0% завърши първото полугодие за румънския пазар.

 

Данни за Адванс Възможности в Нова Европа към 30.06.2015 г.

Активи: 3 055 957 лв.

НСА на дял в евро: 0.8205

Изменение за месеца:   - 5.03  %

Изменение от началото на годината: - 0.83 %

 

Течащите преговори между Гърция и кредиторите бе в основата на силна волатилност на пазарите през изминалия месец, като юни приключи надолу за почти всички европейски пазари. Европейските акции като цяло бяха под силен натиск в следствие на липсата на споразумение създаващо опасност за излизане на Гърция от еврозоната, като основната част от развитите европейски пазари загубиха между 4 и 6 %. Регионът на Централна и Източна Европа също бе под силен натиск, като част от страните от региона се намират в силна обвързаност с Гърция по линия на търговски отношения и присъствие на гръцки банки в местната банкова система, а други са изложени на опасност предвид силните си търговски връзки с еврозоната. Индексът MSCI EFM Europe + CIS ex RU се понижи с над 4 % през юни. 

Представянето на фонда бе повлияно от осезаемия спад на полския пазар, който се обезцени с близо 5 %, а Чехия загуби 4 % през месеца. В допълнение на спада на пазарите, негативен ефект оказа и поевтиняването на полската злота с 1,5 % спрямо еврото.  Унгарският пазар се обезцени с малко над 2 %, като местната валута също загуби позиции, понижавайки се с 2 % спрямо еврото. 

Особено силен ефект имаше и силният спад на Австрия, чийто основен индекс се обезцени с повече от 6 %. Инвестициите на фонда в австрийски компании, които развиват дейност и в Централна и Източна Европа, бяха малко над 10 % в края на месеца и така спадът на австрийския пазар се отрази на движението на цената на фонда. 

Макар и с по-ограничен спад, балтийските пазари също приключиха месеца на отрицателна територия. 

Подробен отчет за дейността ни през първото шестмесечие на годината, както и  очакванията ни и стратегията ни за втората половина ще бъде представен в подробния ни регулярен полугодишен коментар, който ще публикуваме до края на юли.

Данни за Адванс Глобал Трендс към 30.06.2015 г.

Активи: 1 581 276 лв.

НСА на дял в евро: 1.1012

Изменение за месеца:   - 4.77  %

Изменение от началото на годината: - 4.59 %

 

Напрежението около кризата в Гърция достигна връхната си точка в края на юни, когато нарастналата вероятност от фалит на страната и евентуалното и излизане от Еврозоната обля пазарите в червена вълна. Най-потърпевши бяха пазарите на акции в развита Европа, които реализираха загуби надминаващи 4%. Негативните настроения се прехвърлиха дори и отвъд океана, където американският фондов индекс S&P 500 също завърши периода с 2 % спад в стойността.  Песимистични бяха настроенията и на развиващите се капиталови пазари, като най-сериозени бяха движенията в Китай, където цените на акциите на компаниите се сринаха с над 7%.

Повлияни от страха от задълбочаване на проблемите в Европа и забавяне на икономическото възстановяване региона някои инвеститори предпочетоха да потърсят убежище в държавните ценни книжа на някои от стабилните развити икономики и това предизвика временно покачване в техните цени. 

Като клас активи суровините продължават да са извън полезрението на инвеститорите и се представят слабо. През изминалия месец обаче имаше значително повишаване в цените при някои зърнени култури, като най-силен беше ръста при пшеницата, царевицата и соята. 

Представянето на Адванс Глобал Трендс също отрази ескалиралото напрежение на фондовите пазари по света, като нетната стойност на активите падна с 4,77%. Представянето на фонда през юни беше сходно с това на използвания за сравнение бенчмарк – MSCI AC World Index ex US (в евро), който загуби 4,59%. Доходността на фонда беше негативно повлияна от силния спад на пазарите на стария континент, както и от лошото развитие при китайския фондов пазар. И трите актива включени в портфейла на фонда се представиха слабо през изминалия месец, като най-големи бяха щетите от инвестицията ни във фонодвете инвестиращи в недвижими имоти, които реализираха дълбока корекция. Въпреки нарастналата волатилност на световните финасови пазари модела на фонда не предвиди промяна в разпределението по активи. Стратегията на фонда за юли остава високо рискова, като основните активи в портфейла продължават да бъдат акциите на развити пазари, фондовете в недвижими имоти и развиващите се пазари. Теглата на трите актива са с относително еднакви тегла, а кеша е в рамките на 10-15% от портфейла.