03
юни
2015

Обобщен инвестиционен коментар - март 2015 година

Акценти: - Продължава позитивизмът на световните пазари - През март се забеляза промяна в сентимента на БФБ и основният индекс отбеляза най-силният си месец в последната една година, поскъпвайки с 5.39 %. - Фондовите пазари в Румъния и Сърбия са все още в средносрочен възходящ тренд, докато средносрочните тенденции в България (въпреки ръста през март) и Хърватска засега остават неутрални и дори леко негативни. - Продължава доброто представяне на Адванс Глобал Трендс, фондът отбелязва ръст от 2%. Месец март започна силно за световните пазари, под силата на инерцията от предходния месец. Макро новините за ръст на БВП за последното тримесечие на 2014 на Еврозоната от 0.9 % на годишна база, оказа подкрепа за европейските индекси, като германският добави нови 5 %, и от началото на годината е постигнал ръст от 22 %. Американската валута достигна 12 годишен максимум спрямо еврото през месеца, преди ФЕД да обяви, че най-вероятно покачването на лихвения процент няма да започне още от м.юни. Китайските акции продължиха силното си представяне достигайки 5 годишни върхове, въпреки че БВП на страната за последното тримесечие отбеляза ръст от едва 7.3 % - най-слабият растеж през последните две десетилетия. Управляващите изявиха готовност да се намесят в стимулирането на икономиката, при сигнали за допълнителното и забавяне. Гръцките проблеми и ново възникналия конфликт в Близкия Изток оказаха охлаждащо въздействие на инвеститорите, но като цяло позитивния тон остана в сила световните пазари.

ДФ Адванс Инвест

Портфейлен мениджър: Георги Георгиев към 31.03.2015 г. Активи: 5 187 697.32 лв. НСА на дял в лв.: 1.0852 лв. Изменение за месеца:   +0.08  % Изменение от началото на годината: +0.50 % Интересна беше динамиката на българският пазар през месец март. След като през първата половина на месеца основният индекс SOFIX падна до нива от 476 пункта, последва сериозна промяна в сентимента и в крайна сметка индексът почти изтри загубите си от началото на годината, които в един момент отчитаха - 8.76 %. Повод за рязката промяна в тона бе позитивното решение на комисията, за промяна в текстовете на спорния Закон за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ). Като цяло сериозна промяна в оборотите на БФБ не бе на лице, но се забеляза поскъпване по почти всички позиции включени в основния индекс, в резултат на което той отбеляза най-силният си месец в последната една година, поскъпвайки с 5.39 %. С най-голям ръст и обем традиционно се отличиха най-ликвидните позиции. Представянето на румънския BET не беше толкова убедително през месеца и той регистрира отстъпление от 0.97 %. Въпреки това, той все още продължава да се представя по-добре от българският SOFIX от началото на годината, а и позитивният тренд все още остава в сила, след като в последните 4-5  месеца, той консолидира в тесни граници от 6800-7300 пункта. В същото време почти всички сини чипове в Румъния, вече обявиха намеренията си да раздадат поредна порция щедри дивиденти и през тази година. След силното представяне на местната икономика (ръст от 2.9 % на годишна база) през 2014 г. износът бележи пореден ръст през януари, като позитивен сценарий в Западна Европа ще допринесе за доброто представяне и за местните компании и потреблението, което се очаква да нарасне с 6 % през тази година. През месец март Адванс Инвест не реализира съществена промяна, като този път позитивният ефект от представянето на българските акции успя да неутрализира слабият месец на румънските акции. Водещата по тегло позиция в портфейла (Трейс Груп АД-Т57), също отбеляза отстъпление през месеца след силното си представяне през февруари. Така за първите 3 месеца на годината портфейлът успява да бъде на зелено, макар и с доходност от едва 0.5 %.

ДФ Адванс Източна Европа

Портфейлен мениджър: Александър Николов Към 31.03.2015 г. Активи: 5 917 695 лева НСА на дял в Евро: 0.7366 Изменение за месеца: + 0, 27% Изменение от началото на годината: + 2, 88% Регионът на Източна Европа като цяло  бе под лек натиск през месец март, но имаше и пазари, които се представиха стабилно. От пазарите включени в портфейла на Фонда, Русия и Украйна реализираха солидни загуби от над 7% за основните им индекси (MICEX и PFTS). Този път обаче, местните валути в двете страни се представиха по-силно и поскъпнаха спрямо долара и единната европейска валута. Така че представянето на тези пазари в реално изражение е по-добро. От останалите пазари, загуби бяха отчетени в Румъния (-0.97% за BET) и Хърватска (-1.88% за CROBEX). За сметка на това, България и Сърбия се представиха доста по-добре и реализираха ръстове от съответно 5.39% (SOFIX) и 1.32% (BELEX 15).  Текущата картина е такава, че фондовите пазари в Румъния и Сърбия са все още в средносрочен възходящ тренд, докато средносрочните тенденции в България (въпреки ръста през март) и Хърватска засега остават неутрални и дори леко негативни. Представянето на портфейла на Фонда през месеца бе близо до това на основните индекси за региона. От началото на годината портфейлът на Фонда е с доходност от 2.88% в сравнение с ръст от 14.21% на индекса MSCI EFM Europe+CIS и 0.62% ръст на индекса MSCI EFM Europe+CIS ex Russia. Както е видно, основната причина за силния ръст на MSCI EFM Europe+CIS от началото на годината е позитивния тренд в Русия.

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Портфейлен мениджър: Надя Неделчева към 31.03.2015 г. Активи: 3 337 704  лв. НСА на дял в евро: 0,8688 Изменение за месеца: - 0, 99% Изменение от началото на годината: + 5% Въпреки доминацията на темата с преговорите между Европейския Съюз и Гърция относно предоставянето на помощ на южната ни съседка и изпълнението на съответните условия за отпускането й, като цяло настроенията на пазарите през март останаха позитивни. В региона на Централна и Източна Европа движенията бяха смесени като индексът MSCI EFM Europe + CIS се промени слабо (+0,72 % в еврово изражение). Предвид затягането на тона към Гърция и липсата на споразумение с ЕС, гръцкият пазар се срина с близо 12 %. При останалите пазари силни движения се наблюдаваха при Украйна, която загуби 7 %, а унгарският пазар поскъпна с малко над 8 %. През март започнахме активното преструктуриране на портфейла на фонда съобразно обявената предходния месец нова стратегия, предвиждаща инвестиции в акции на компании от региона на Централна и Източна Европа, но преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Пълното преструктуриране на портфейла ще приключи в рамките на настоящия месец. През март допълнително излязохме от руските си позиции, като в края на месеца на Русия се падаха едва 2 % от активите. Турските акции също бяха значително редуцирани, като теглото им бе намалено под 5 % . В рамките на месеца изцяло излязохме от позициите си в Румъния, а също така и в Сърбия. Теглото на България бе слабо намалено, като окончателната продажба на позициите ни на БФБ ще бъде реализирано през април. Същевременно увеличихме теглото на полските акции до малко под 40 %. Реализирахме и първите си инвестиции в Чехия, Унгария и балтийските пазари. В резултат на преструктурирането в края на месеца нивото на инвестираност на  портфейла бе малко над 70 % . Теглото на акциите ще бъде увеличено поетапно в рамките на месеца над 80 %, като ще се стремим към тегло на акциите от порядъка на 85-90 %.

ДФ Адванс Глобал Трендс

Портфейлен мениджър: Катерина Атанасова Към 31.03.2015 г. Активи: 1 097 392.763 лв. НСА на дял в евро: 1,1833 Изменение за месеца: + 2,00% Изменение от началото на годината: +11,78% Позитивни останаха настроенията на световните капиталови пазари и през изминалия март. Излезлите през месеца данни за постепенното възстановяване на европейската икономика и стимулационните мерки за икономиката продължиха да оказват подкрепа на пазарите от стария континет. Сред страните в Европа най-силно беше поскъпването на фондовете пазари в Дания и Германия, където акциите поскъпнаха средно с около 5%. С изключение на Китай настроенията на пазарите на големите развиващи се икономики останаха негативни, като най-драстичен беше спада при Бразилските акции(-15,27%). Китайските акции продължиха да се радват на засилен инвеститорски интерес, като местните индекси отберязаха ръст от над 13% за март. Очевидно интересите на пазарните играчи се пренасочиха от акциите в САЩ към други региони и американските борсови индекси започнаха да изостават в сравнителен план. През изминалия месец широкия американският фондов индекс S&P 500 реализира спад от 1,74%, а от началото на годината остава почти без изменение. При повечето суровини се запази негативната тенденци през месеца. Негативно беше развитието при повечето селскостопански стоки и енергийните суровини. Най-силен беше спада при никела (-11,6%), какаото (-10,5%) и петрола (-3,8%). Цената на златото също падна с 2,5%, докато цената на среброто остана почти без изменение. И през март месец портфейла на Адванс Глобал Трендс реализира печалба за инвеститорите. Нетната стойност на активите на фонда нарастна с 2% за периода и така постигнатата доходност от началото на годината се покачи на 11,78%. Този месец позитивният резултат се формира благодарение на позициите ни и в трите основни актива в портфейла - акции на развитите икономики от Европа, частично от позициите ни в акциите на някои нововъдникващи пазари и фондовете инвестиращи в недвижими имоти. Представянето на Адванс Глобал Трендс през Март беше сходно с това на използвания за сравнение бенчмарк – MSCI AC World Index, който отбеляза ръст от 2,57%. Разпределението на портфейла за април по активи остава непроменено, като ще има само някои промени по страни. Стратегията на фонда за април остава високо рискова, като основните активи в портфейла продължават да бъдат акциите на развити пазари, фондовете в недвижими имоти и развиващите се пазари. Теглата на трите актива са с относително еднакви тегла, а кеша е в рамките на 10% от портфейла.