03
юни
2015

Обобщен инвестиционен коментар - януари 2015 година

Обобщен инвестиционен коментар – Януари 2015 г.Акценти: - Много силно представяне през първия месец на 2015 г. на развитите европейски пазари, вследствие на обявеното рекордно QE от страна на ЕЦБ, слабото евро и продължаващия спад в цените на петрола - По-голямата част от пазарите от ЦИЕ завършиха месеца на отрицателна територия. - Както прогнозирахме в началото на годината – SOFIX се намира в низходящ тренд и още в началото на месеца загуби 4.14 % и потъна под психологическите 500 пункта. Въпреки че в края на януари българския фондов пазар успя да се закрепи над това ниво, краткосрочните перспективи пред него са по-скоро отрицателни. - Румънският BET регистрира минимален спад от 0.7 % за месеца, но трендът му остава положителен. - Като цяло представянето на фондовете Адванс през месеца беше положително. - Очакванията ни за регионалните пазари за следващите 2-3 месеца са по-скоро неутрални, като позитивни изненади на този етап според нас могат да дойдат основно от Русия, заради прекалено ниските цени на акциите там. Първият месец на 2015 г. изобилстваше с редица интересни събития, които оказаха съществено влияние върху представянето на световните пазари. Негативният тренд при цената на петрола продължи, като цената му достигна нива от $ 44 за барел. Дълго чаканите избори в Гърция в края на месеца и успехът на Сириза също бяха съществен фактор за пазарите, но определено водещото събитие на месеца бе обявеното от ЕЦБ QE (количествено улеснение), което се измерва на повече от 1.1 трлн. евро - далеч над средните очаквания на водещите анализатори. Безспорно именно това действие от страна на ЕЦБ наля гориво в двигателя на водещите европейски индекси, в очакване ефектът да бъде подобен както при американските и японски акции, след обявяването на идентични стимули за икономиките им. В резултат на това най-добре представилите се пазари бяха тези на Германия, Италия и Франция. Нагласите за Европа към момента са доста позитивни предвид мерките, обезценката на еврото и ниските цени на петрола. Така европейските акции бяха сред най-силно представилите се за периода, като индекса MSCI Europe отбеляза ръст от  7,15%. Регионът на Централна и Източна Европа обаче не успя напълно да се възползва от позитивния тренд, като половината от регионалните пазари приключиха месеца на отрицателна територия. Негативен беше месеца за американския фондов пазар, където широкият борсов индекс S&P 500 приключи месеца със загуба от 3,1%. Акциите отвъд океана реализираха сериозни ръстове през последните години и изглежда, че инвеститорите преосмислят текущите нива и позициите си. Въпреки, че станахме свидетели на известно съживяване при някои от нововъзникващите пазари, там все още има доста предизвикателства пред инвеститорите. И през януари продължи обезценката на руската рубла а фондовия пазар в страната падна с нови 6,7%. Слабо беше представянето и на пазарите в Латинска Америка, като бразилските индекси изгубиха близо 6% от стойността си. От големите развиващи се пазари позитивна нотка продължи да се забелязва при Индия(6,1%), като пазара е предочитан от инвеститорите заради провежданите в страната икономически и структурни реформи.  Като цяло януари беше много негативен за пазарите на суровини. Изключение направиха благородните метали, при които видяхме ръстове в цените. Среброто качи с 8,6%, а златото с 7.9%. Цените на петрола продължиха да падат, като цената на сорт Брент на лондонската борса падна под 50 долара за барел, което е най-ниската стойност от април 2009 г. ДФ Адванс ИнвестПортфейлен мениджър: Георги Георгиевкъм 31.01.2015 г.Активи: 5 105 986.73 лв.НСА на дял в лв.: 1.0631 лв.Изменение за месеца:   - 1.54  %Изменение от началото на годината: -1.54 % Представянето на двата основни пазара в портфейла на Адванс Инвест бе доста невзрачно спрямо това на останалите европейски пазари. Положителните икономически ефекти от слабото евро, което ще бъде от полза за основните търговски партньори и на двете страни, бяха напълно неутрализирани от други регионални фактори - като несигурността около Гръцката икономика и последствията за част от румънските потребители, които притежаваха заеми в швейцарски франкове, който повиши значително стойността си след безпрецедентното решение на Швейцарската банка от средата на месеца. Допълнително и дебатите около пенсионната система в България, оказваха своето негативно влияние върху търговията на БФБ. Резонно българският SOFIX падна с 4.14 % за месеца и потъна под психологическите 500 пункта. Все пак накрая на месеца, някои добри резултати и лека промяна в сентимента, успя да го закрепи над това ниво. Румънският BET регистрира минимален спад от 0.7 % за месеца, след като търговията протече при изключително ниска волатилност, като индексът завърши месеца на нива над 7000 пункта. Безработицата в България се е понижила до 10.8 % за последния месец на годината.Продължава и спадът в цените на производител на вътрешния пазар в промишелеността, като спадът на годишна база е 0.9 %. Водещата новина без съмнение бе сигнал за манипулации на пазара, от страна на някои пенсионни фондове, което допълнително фокусира вниманието върху започналите дебати в пенсионната система в края на декември. Очакванията на Световната банка и МВФ за растежа на световната икономика бяха занижени, като за България институциите очакват ръст през 2015 г. съответно от 1.1 % и 1.4%. Очакванията за ръста на румънската икономика варират от 2.5 % на МВФ до 2.9 % за Световната банка. Представянето на фонда за месеца също съответстваше на това на двата пазара, като Адванс Инвест стартира годината с понижение от 1.54 %, като по-голямото поевтиняване в България бе компенсирано от по-доброто представяне в Румъния. Към момента румънският пазар остава по-силен, и запазва позитивния си тренд,  докато българският определено е под натиск. ДФ Адванс Източна ЕвропаПортфейлен мениджър: Александър НиколовКъм 31.01.2015Активи: 5 914 812 леваНСА на дял в Евро: 0.7309Изменение за месеца: + 2, 08%Изменение от началото на годината: + 2, 08% Годината започна като цяло негативно за повечето пазари в региона на Източна Европа. От пазарите, включени в портфейла на Фонда, единствено Хърватска отчете минимално поскъпване от 1.1% (CROBEX). Фондовите борси в Сърбия, Румъния и Украйна реализираха скромни спадове от съответно 0.4% (BELEX 15), 0.7% (BET) и 1.2% (PFTS). По-сериозно пострада българският фондов пазар, който реализира спад от 4.1% за индекса SOFIX.В Русия видяхме силно поскъпване на акциите като индексът MICEX се повиши с 18%. Паралелно с това обаче, рублата отново реализира солидни загуби (над 20%) и реалната доходност за месеца в доларово изражение е отрицателна. Въпреки слабото представяне на шестте пазара в портфейла на ДФ Адванс Източна Европа, портфейлът на Фонда отчете ръст от 2.08%. Силното представяне на пазарите в Полша, Чехия, Унгария и Турция пък доведе до по-силно повишаване на индекса MSCI EFM Europe+CIS, който използваме за бенчмарк. Този индекс реализира ръст от 3.15% през месеца и с малко победи портфейла на Адванс Източна Европа. Очакванията ни за следващите 2-3 месеца са по-скоро неутрални, като позитивни изненади на този етап според нас могат да дойдат основно от Русия. Акциите там са на прекалено ниски цени и ако започне поскъпване, то може да бъде много рязко в началото. ДФ Адванс IPO ФондПортфейлен мениджър: Надя Неделчевакъм 31.01.2015 г.Активи: 3 299 853  лв.НСА на дял в евро: 0,8579Изменение за месеца: +3,69 %Изменение от началото на годината: +3,69 % Годината започна положително като цяло за глобалните пазари като сред лидерите по поскъпване бяха развитите европейски пазари, подпомогнати от обявените от Европейската централна банка мерки в подкрепа на икономиките на евро-зоната. Регионът на Централна и Източна Европа обаче не успя напълно да се възползва от позитивния тренд, като половината от регионалните пазари приключиха месеца на отрицателна територия. Сред пазарите присъстващи в портфейла на фонда с най-слабо представяне бяха Казахстан със спад от над 12 % (Казахстан присъства в портфейла ни с една позиция търгувана като GDR в Лондон), а също така и Русия (RTS отчете спад от 6,7 %) и  България (-4,1 %). Сред печелившите бяха Турция с ръст от 3,8 % и Полша (+1,1 %), докато Румъния и Сърбия бяха почти без промяна. Регионалните валути продължиха да са под силен натиск, като особено силен отново бе спада при руската рубла, която загуби нови близо 13 % спрямо долара след 45 % спад през 2014 г. Между 4 и 10 % загубиха и останалите валути, към които фонда има експозиция. Индексът MSCI EFM Europe +CIS се покачи с 3,15 % в еврово изражение, а дяловете на ДФ Адванс IPO Фонд се повишиха с 3,69 % като стойност. През месеца не бяха правени промени в портфейла на фонда. След внимателен анализ на конюнктурата и перспективите пред сегмента на първични публични предлагания в региона на Централна и Източна Европа, управляващото дружество взе решение да модифицира инвестиционния фокус на фонда с оглед търсене на нови възможности, както и да смени името му на Advance Emerging Europe Opportunities (Адванс Възможности в Нова Европа). Фондът ще инвестира в акции на компании от региона на Централна и Източна Европа, но преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Фондът също така ще инвестира и в австрийски компании, чиито приходи са в значителна степен генерирани в региона. Същевременно по преценка на Управляващото дружество  фондът може да участва и в IPO сделки в други страни от региона на Централна и Източна Европа, като целта ще е  възползване от атрактивни възможности и в този случай ще се прилага правило за краткосрочен хоризонт на държане на инвестициите (до няколко месеца). По-подробна информация за тази промяна може да бъде намерена в детайлния инвестиционен коментар за 2014 г. ДФ Адванс Глобал ТрендсПортфейлен мениджър: Катерина АтанасоваКъм 31.01.2015 г.Активи: 996 992,81 лвНСА на дял в евро: 1,1439Изменение за месеца: 8.06%Изменение от началото на годината: 8.06% Годината започна със силен старт за инвеститорите в Адванс Глобал Трендс. Нетната стойност на активите на фонда нарастна с 8,06% за периода. Силния ръст се дължи и на трите актива в портфейла. Позицията ни във фондове инвестиращи в недвижими имоти допринесе за по-силното ни представяне в сравнение с използвания от фонда за сравнение бенчмарк MSCI ACWI Index, който отбеляза по-слаб ръст от 5,48%. С позицията ни във фондове инвестиращи на пазарите в Европа успяхме да се възползваме от ръстовете провокирани от въвеждането на новите количествени улеснения, а позицията ни в облигации ни донесе средна доходност от над 9%. В разпределението на портфейла за февруари ще настъпят промени, като позицията ни в инструменти с фиксирана доходност ще бъде заменена от позиция в нововъзникващи пазари. Някои от развиващите се пазари показаха сила през последните месеци и това допринесе за покачването на актива в топ три за месец февруари. От големите пазари в портфейла ще бъдат включени Индия и Китай, като ще включим и някои по-екзотични и малки гранични пазари. Така стратегията на фонда за февруари ще бъде високо рискова, като основните активи в портфейла ще бъдат акциите на развити пазари, фондовете в недвижими имоти и развиващите се пазари. Теглата на трите актива ще са с относително еднакви тегла, а кеша ще бъде в рамките на 10% от портфейла.