03
юни
2015

Обобщен инвестиционен коментар – Юни 2014

Акценти:


След предприетите действия от страна на ЕЦБ в началото на месеца по намаляване на основния лихвен процент, позитивният тон преобладаваше на световните пазари. В началото на месеца азиатските акциите достигнаха най-високите си нива от 3 години насам, а като цяло развиващите се пазари продължиха по-доброто си представяне от началото на годината от развитите. Американският фондов пазар се представи стабилно и регистрира ръст от 1.9%, като S&P 500 се приближи плътно до психологическите нива от 2000 пункта. Бундесбанк завиши очакванията си за ръст на немската икономика от 1.7 % на 1.9 %, но пък доверието на потребителите леко се влоши, поради опасенията от формирането на балон с оглед на силното поскъпване при цените на акциите, недвижимите имоти и падането на доходностите на облигациите. Така немският фондов пазар отчете спад от 1.1 % през месеца.

Адванс Инвест

Портфейлен мениджър: Георги Георгиев

към 30.06.2014 г. Активи: 5 463 835.14 лв. НСА на дял в лв.: 1.0668 лв. Изменение за месеца:   -7.40% Изменение от началото на годината: +1.21% Стартирайки вяло, основният измерител SOFIX продължи да регистрира все по-ниски стойности през месец юни и след неуспешен тест на нивото от 600 пункта продължи своят път надолу. Политическата несигурност и липсата на какъвто и да е консенсус сред управляващите доведоха до криза на доверие, която бързо се прехвърли в изключително стабилната до този момент банкова система на страната. В рамките само на седмица, две от най-големите банки в страната с български собственици се озоваха притиснати до стената от слухове за големи тегления на средства. Медийната атака срещу Корпоративна Търговска Банка доведе до нейното затваряне и минаването и под контрола на БНБ до 21 юли. Акциите на банката бяха спрени от търговия. Другата банка срещу която бе насочена атаката отново бе публично търгувана - Първа Инвестиционна Банка, като акциите и колабираха с над 40 % в рамките на 2 дни, преди намесата на властите и БНБ през последния уикенд на месеца. Все пак реакцията им най-после парира  настъпилата паника, като бе одобрена кредитна линия от ЕК и допълнително бе пласиран дълг, постъпленията от който да послужат за заздравяването на банковата система. В резултат на тези процеси, българският фондове пазар прояви нетипична силна волатилност в рамките на седмица, като SOFIX тества два пъти ключовото ниво от 515 пункта, преди инвеститорите да се успокоят в последния ден на месеца и да ограничат спада му до 8.9% през юни. За разлика от него, румънският BET успя да затвори за първи път на ниво над 7000 пункта от 6 години насам, от времето на сериозните трусове покрай финансовата криза от 2008г.  От началото на годината индексът е акумулирал ръст от 8% и застига SOFIX, който е на зелено от 12.18% оттогава. В края на месеца Румъния осъществи най-голямото IPO на местния пазар, набирайки 444 млн. евро от продажбата на 51.2% от дела си в Electrica. Енергийният дистрибутор, който бе листнат и на Лондонската борса, се превърна в 6-тата по капитализация компания на румънската борса. Сътресенията на фондовия пазар в България се отразиха съществено на представянето на Адванс Инвест през месец юни. Тъй като реално в крайната цена на фонда се отрази представянето на активите към предпоследния ден на месеца, без да се вземе под внимание силното отскачане на SOFIX с 5.8 %, за месеца той регистрира отстъпление от 7.4 %, които реално са -1.4 %, ако вземем цената от първия дена на месец юли, която правилно отразява сравнение с представянето на двата индекса на пазарите, в които инвестира фондът

ДФ Адванс Източна Европа

Портфейлен мениджър: Александър Николов

към 30.06.2014 Активи: 6 479 210 лева НСА на дял в Euro: 0.7828 Изменение за месеца: -2.48% Изменение от началото на годината: 4.89% Фондовите пазари от региона на Източна Европа се представиха смесено през месец юни. Силен спад видяхме в България, където SOFIX загуби 8.89% от стойността си. Този спад промени и средносрочния тренд на българския фондов пазар от позитивен на неутрален. Тази промяна ни накара да намалим съществено теглото на българските акции в края на месеца за сметка на повишаване на паричните средства. По-нататъшни загуби на SOFIX през юли (което към момента изглежда много вероятно) ще направи тренда за българските акции негативен. Ако това се случи, Управляващото дружество ще намали още теглото на българските акции, най-вероятно за сметка на увеличаване на теглата на Русия и Украйна, които пък в момента се представят силно. Освен българският пазар, загуби през юни претърпя и борсата в Сърбия, където BELEX 15 загуби 2.88%. Останалите 4 пазара от портфейла се представиха по-силно. С най-голям ръст се отличиха Хърватска (ръст на CROBEX от 5.29%), Румъния (ръст на BET от 4.33%) и Русия (повишение на MICEX с 3.10%). За месеца портфейлът на фонда изостана с малко от представянето на бенчмарка, но все още е с по-добро представяне от началото на годината. За полугодието с най-голям ръст се отличи пазарът в Украйна (ръст от 47.73% за индекса PFTS), но тук трябва да имаме предвид и голямата обезценка на местната валута, което прави ръста значително по-малък в реално изражение. България завърши полугодието с ръст от 12.18%, но както вече посочихме, спадът през юни подлага под съмнение средносрочните перспективи тук. Третият най-добре представил се пазар в портфейла на фонда за полугодието бе Румъния с ръст на BET от 8.01%. За шестте месеца портфейлът на фонда реализира доходност от 4.89%, докато бенчмаркът MSCI EFM Europe+CIS отчете символичен ръст от 0.09%.

Адванс IPO Фонд

Портфейлен мениджър: Надя Неделчева

към 30.06.2014 г. Активи: 3 812 363 лв. НСА на дял в евро: 0,9105 Изменение за месеца: -0.08% Изменение от началото на годината: -8.31% През юни източноевропейските пазари се представиха смесено, но индексите върху тях като цяло приключиха месеца на положителна територия, подкрепени основно от руския пазар. Русия продължи да поскъпва и през юни, продължавайки тенденцията от май, след слабо представяне предходните месеци. Доларовият RTS индекс се покачи с над 5% за месеца, но все още е на -5.3% от началото на годината. Руската рубла продължи да се стабилизира, като през юни поскъпна с 2.7% спрямо долара. При останалите пазари от региона по-значими движения се наблюдаваха при българския пазар, който в резултат на сътресенията в банковата система загуби близо 9% през юни. При по-големите пазари от портфейла на фонда движенията бяха по-слаби –Турция и Полша загубиха по около 1%. Румъния се представи силно с ръст от над 4%, а Сърбия и и Чехия се понижиха съответно с 2.9% и 1.8%. В резултат на разнопосочните движения на пазарите от портфейла, стойността на дяловете на фонда остана почти без промяна през месеца. Портфейлът на фонда бе преструктуриран частично в частта с руски акции. През юни в Румъния бе реализирано най-голямото IPO на румънския пазар до момента. Продавайки дял от 51% от енергийната компания Electrica, държавата набра малко над 600 млн. долара. Компанията ще се търгува и в Букурещ, и в Лондон. При близо двойно презаписване на емисията, цената бе фиксирана на долната граница на ценовия диапазон. Листването е част от приватизационната програма на правителството в изпълнение на задълженията по линия на споразумение с Международния валутен фонд. В края на юни бе стартирана подписката за листване на полския производител на алуминиеви сплави Alumetal, като при IPO-то бяха набрани близо 100 млн. долара.

Адванс Глобал Трендс

Портфейлен мениджър: Катерина Атанасова

към 30.06.2013 г. Активи:  906 153.25 лв. НСА на дял в евро: 1.027 Изменение за месеца: 0.55% От началото на годината: 2.34% Смесени бяха настроенията на глобалните капиталови пазари през юни. Позитивизмът се пренесе от пазарите на акции в развитите икономики към развиващите се страни. Видимо инвеститорите виждат потенциал пред акциите на развиващите се страни и ги оценяват като подценени, като залагат на това, че цените им ще наваксат изоставането си от последните месеци. Най-силно беше представянето в латиноамериканския регион и някои страни от Източна Европа. Страните БРИК - Русия (5.4%), Индия (4.9%) и Бразилия (3.8%) отчетоха силно поскъпване, докато борсата в Китай затвори почти без промяна за периода. В топ три на най-силно представилите се пазари за периода са три по-малки развиващи се пазара – Кипър (9.4%), Казакстан (7.4%) и Перу (5.8%). Американският фондов индекс S&P 500 приключи месеца с ръст от 1.9%. Негативен беше периода за пазарите на стария континент, като индексът MSCI Europe затвори с изменение от -0.63% за юни. Силно поскъпване имаше при благородните метали, като среброто и златото поскъпнаха съответно с по 10% и 5%. Ръст отбеляза и цената на петрола, който качи с около 3% за месеца. Негативна беше тенденцията при повечето селскостопански суровини. Нетната стойност на активите на Адванс Глобал Трендс се понижи с 0.55% за последния месец. Причината за изоставането ни от индекса е по-голямата ни експозиция към пазарите на акции в Западна Европа, чиито цени се корегираха през месеца. Стратегията за месец юли остава агресивна, като няма промяна в разпределението на активите. Основните активи в портфейла остават акциите на развитите държави от Западна Европа, развиващите се пазари и фондовете, иневстиращи глобално в недвижими имоти. Продължава силното представяне на фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, и затова тяхното тегло в портфейла на фонда ще бъде завишено през юли. Разпределението по активи за март ще бъде  около 35% в акции на развити пазари, 25% във фондове инвестиращи глобално в недвижими имоти и около 30% ще бъде позицията ни в акции на развиващи се пазари. Теглото на кеша ще бъде в рамките на 10%. Подробен отчет за дейността на фондовете Адванс през първото шестмесечие на годината, както и  очакванията и стратегията на управляващото дружество за втората половина на 2014 г. ще бъде публикуван до края на юли.