Спестовен план

“Устойчив растеж”

Възможност да инвестирате в готов разнообразен портфейл на водещата инвестиционна компания във Великобритания, Schroders, чрез малки месечни вноски

Защо не трябва да слагаме всички яйца в 1 кошница?
Ако искаме да увеличим дългосрочната доходност на парите ни, като същевременно се защитим максимално от икономически кризи и инфлация, трябва да се стремим към балансирано разпределение на нашите инвестиции чрез разнообразен портфейл от относително несвързани помежду си високорискови и нискорискови активи – акции, облигации, имоти, суровини и други. 

Най-лесният начин да спазим подходящото съотношение е като използваме готов балансиран портфейл на взаимен фонд, инвестиращ във всички класове активи от цял свят.
Защо трябва да инвестираме регулярно на малки вноски?
Като инвестираме на малки вноски дългосрочно всеки месец, ние намаляваме колебанията, които може да претърпи нашият портфейл краткосрочно - осигуряваме добро представяне на спестяванията ни дори когато настъпят спадове на финансовите пазари. Ако бяхме инвестирали на равни вноски във фондове в американски акции за периода 2000-2015г. (период, който, освен два възходящи пазара - 2002-2007г. и от 2009г. досега, включва в себе си Голямата финансова криза от 2007-2009г. и кризата от 2000-2002г.), щяхме да постигнем по-добра доходност в края на периода, спрямо тази от еднократна инвестиция... както и спокоен сън по време на кризите.
Имаме удоволствието да ви представим спестовен план "Устойчив растеж"
в 2 варианта - I.Балансиран и II.Агресивен.

I.Schroders

Global Multi-Asset Balanced
(4-5% очаквана средногодишна доходност
)
I.Балансиран вариант

Парите се инвестират в
 Schroders ISF Global Multi-Asset Balanced - балансиран взаимен фонд, който инвестира във всички видове активи – акции, облигации, недвижими имоти, суровини, кеш. Рисковите активи могат да бъдат максимум 60% от портфейла на фонда, а целта на фонда е да реализира средногодишна доходност от 4-5% и да ограничава загубите до 10% в рамките на всеки 12 месеца.

II.Schroders

Global Diversified Growth
(7-8% очаквана средногодишна доходност)
II.Агресивен вариант

Парите се инвестират в
 Schroders ISF Global Diversified Growth - взаимен фонд, който инвестира във всички видове активи – акции, облигации, недвижими имоти, суровини, кеш. Целта на фонда е да осигури възвръщаемост, близка до тази на глобалните пазари на акции (средногодишна доходност от 7-8%), но при по-нисък риск от пазарния.
Инвестирането на малки вноски
Драстично намалява колебанията тогава, когато пазарите са нестабилни, и поради това е най-добрият начин да инвестираме в тези фондове. Минималната сума за инвестиране в който и да е от горните 2 фонда е 1,000 евро...
Но със спестовен план "Устойчив растеж"
Можете да инвестирате и с по-малки суми... всъщност дори само със 100 лв.
Какво ще се случи, ако инвестирате по 100 лв. на месец?
през следващите 10 години в спестовен план "Устойчив растеж", спрямо банков депозит?
 
Източници: 1)Целева годишна доходност по агресивния вариант на спестовен продукт "Устойчив растеж" от 7% на годишна база; 2)Среден лихвен процент по депозити с договорен матуритет в лева към 06.2015 - 1.57%, БНБ
10 причини да инвестирате чрез спестовен план "Устойчив растеж"
4-7%

средна годишна целева  доходност
върху спестяванията в дългосрочен план

 
Ограничен риск

възползвате се от дългосрочния потенциал на световната икономика при ограничено ниво на риск

 
Ниски такси 

спрямо аналогични инвестиционни
продукти в България

 
Минимум 100 лв. на месец

възможност за инвестиране на малка сума в продукт от световна класа, който иначе изисква голяма инвестиция.
Автоматично 

с превод от заплатата всеки месец, без да губите време и без да мислите в какво да вложите парите си

 
Без данъци

инвестициите в спестовен план “Устойчив растеж” и инвестициите във взаимни фондове в България не се облагат с данъци

 
Експертно

доверявате парите си на фирма с над 200 години опит и над EUR 300 млрд. под управление, Schroders, Великобритания

 
Умно

инвестирате във всички дългосрочно защитаващи от инфлация световни активи - акции, облигации, суровини, имоти

 
Теглите

когато искате, без да плащате
наказателни такси

 
Защита

парите ви са в Люксембург и не зависят от обстановката у нас, а от световния растеж
 
Как можете да инвестирате?
Практиката ни е показала, че един от най-добрите начини за инвестиране в инвестиционен портфейл е именно на равни вноски (например 10% от дохода) и на равни периоди от време (месец, тримесечие). Нашата препоръка към вас е да го правите всеки месец с автоматичен превод от ваша сметка - за да не губите време и за да не забравяте - със сумата от поне 100 лева и да го правите дългосрочно - в рамките на следващите поне 5-10 години.
Какво да направите сега?
  1. Вземете решение каква сума искате да инвестирате всеки месец
  2. Изберете един от двата плана, в зависимост от целите ви за доходност и риск
  3. Оставете данните си във формата по-долу и Кристина Дончева, мениджър "Връзки с клиенти", ще се свърже с вас, за да ви помогне да направите първите стъпки

Кристина Дончева
Мениджър "Връзки с клиенти"
Направете своята заявка за спестовен план "Устойчив растеж" сега!
Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.