Как да бъдем успешни в инвестирането?

succesful-investmentРазпределението на активите е изключително важна тема в инвестиционните  среди. Още сър Джон Темпълтън, един от легендарните инвеститори – дори още преди Уорън Бъфет, казва, че това е един от най-важните принципи в управлението на инвестиционния ни портфейл. Защо? Защото това е нещото, което ще ни предпази тогава, когато пазарите вървят надолу.

 

Кои са най-основните принципи при разпределянето на активите?

Първо правило  – да се отчетат и разпределят правилно рисковите към безрискови активи. Под рискови активи разбираме акции, недвижими имоти, валути, суровини, а под безрискови (ниско рискови) се има предвид облигациите, държавните ценни книжа, депозити и пр. Най-основното решение, което трябва да направи всеки един инвеститор е да избере какво да бъде съотношението на рискови към ниско рискови активи. То може да бъде 50% на 50%, може да бъде 80% рискови към 20% безрискови за по-агресивния тип инвеститори, както и обратната закономерност ако нямате склонност към риск. Важно е, когато направим това решение, да го спазваме в ежемесечните си действия, които предприемаме по отношение на нашия портфейл.

На второ място се нарежда правилото на диверсификацията или казано по-просто – включването на разнообразни активи в инвестиционния портфейл и избягване да се инвестира само в един инструмент. Инвестицията само в един актив е нож с две остриета – при благоприятно развитие на пазара можем да достигнем много висока доходност, но при лошо представяне можем да загубим голяма част от парите си. Затова тук решението е да включим няколко различни вида активи, в които да инвестираме, за да е максимално предпазен портфейлът ни от резки колебания.

Като трето правило ние от Карол смятаме, че е изключително важно да се инвестира и на международните пазари. Нормално е да искаме, да инвестираме на пазара, който най-добре познаваме, а именно родния, но това ни ограничава във възможностите, които стоят пред нас и трудно постигаме диверсификацията, за която говорихме няколко реда по-нагоре. Затова решението е да включим в портфейла си и международни активи.

Кой е най-лесният начин да спазим тези три условия?  Инвестициите във взаимни фондове ни дават едновременно възможността да имаме готов диверсифициран портфейл, да спазваме правилното съотношение между рискови и ниско рискови активи и да получим лесен достъп до международните финансови пазари.

Вижте още една образователна статия, която ще ви разкаже повече за взаимните фондове.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>