Schroders залагат на силни развиващи се пазари и по-добро представяне в сравнителен план на акциите в Япония през 2018 г.

24 ян. 2018

В началото на всяка година британските партньори на Карол Капитал Мениджмънт от Schroders публикуват прогнозите на анализаторския си екип за глобалните пазари. Основните акценти в прогнозата им за 2018 г. са:

  • Засилване на темпа на възстановяване на световната икономика с ръст от 3.3%;
  • Засилваща се инфлация през годината, като прогнозата е за 2.3%;
  • Акциите остават най-предпочитаният актив за инвестиране през 2018 г., като те виждат потенциал и при енергийните суровини;
  • Основните акценти, които според тях са важни за 2018 г. и върху които фокусират вниманието ни са: завръщане на политическия риск на някои от пазарите, засилваща се инфлация и засилване на активността на централните банки;
  • Положителна оценка и предпочитания за развиващите се пазари, Япония и САЩ, неутрална за Европа и Великобритания и негативна позиция за държавните облигации и корпоративния дълг.

Вижте цялата прогноза от тук.

Виж още новини"