Карол Капитал Мениджмънт възприе ООН принципите за отговорно инвестиране

23 окт. 2017

Карол Капитал Мениджмънт е първата и единствена българска компания, която спазва 6те принципа на ООН за отговорно инвестиране – UN Principles for Responsible Investment 

На 19 Окт 2017г. Карол Капитал Мениджмънт бе включен в глобалния регистър на инвестиционните компании,  които ясно са демонстрирали ангажимент да се придържат към отговорното инвестиране: https://www.unpri.org/organisation/karoll-capital-management-148739

 

Даниел Ганев, изп. директор на Карол Капитал Мениджмънт относно мисията ни:

Като институционални инвеститори, ние имаме отговорност да действаме съобразно най-добрите дългосрочни интереси на нашите клиенти. В тази си роля вярваме, че екологичната, социалната и корпоративна отговорност (ESG) влияе на инвестиционните резултати във времето, и че прилагането на PRI принципите може да сближи целите на инвеститорите с тези на цялото общество. Съответно, ние се ангажираме да спазваме следните 6 принципа:

Принцип 1: Да включваме аспектите на ESG в процесите на инвестиционен анализ и решения

Принцип 2: Да бъдем активни собственици и  прилагаме ESG аспекти към политиките и практиките ни

Принцип 3: Да търсим разкриване на ESG практиките от бизнесите, в които инвестираме

Принцип 4: Да популяризираме спазването на тези принципи от инвестиционната общност

Принцип 5: Да работим заедно за подобряване на ефективността по въвеждане на принципите

Принцип 6: Да докладваме относно дейностите ни и прогреса по спазване на принципите

Като членове на тази общност ние вярваме, че за дългосрочното създаване на стойност е необходима икономически ефективна и устойчива финансова система. Такава система ще възнагради дългосрочното отговорно инвестиране и ще допринесе за околната среда и обществото. Всяка година Карол Капитал Мениджмънт ще изготвя детайлен доклад с дейностите по спазване на по-горните принципи, свързани с екологична, социална и корпоративна отговорност.

Виж още новини"