Адванс фондове

Карол Капитал Мениджмънт предлага разнообразни типове взаимни фондове, инвестиращи в различни активи както в нашия регион (фондове Адванс), така и по цял свят (със съдействието на нашите партньори от Schroders). С наша помощ вие ще структурирате най-оптимално вашия инвестиционен портфейл според предпочитанията си за риск, доходност, времеви хоризонт, географски регион.

Искате да научите повече за това кой е най-оптималният за вас избор от взаимни фондове в региона и по света, който ще ви донесе висока доходност при подходящо ниво на риск?

Свържете се с някого от нашите мениджъри за връзки с клиенти сега на телефон (02) 400 8 300.

А може би искате да научите повече за взаимните фондове? Продължете да четете текста на тази страница под таблицата.

Име Фокус Валута НСА на дял Доходност Старт на публичното предлагане Дата НСА
Oт началото на годината(YTD) (YTD) 1 г. От старта
Адванс Инвест България и Румъния / акции BGN 1,2940 -4.40% -1.16% 23.24% 10.05.2004 г. 15.06.2018
Адванс Източна Европа Източна Европа / акции EUR 0,7348 -4.94% -8.21% -26.52% 04.10.2006 г. 14.06.2018
Адванс IPO Централна и Източна Европа / акции EUR 0,9886 -5.77% -3.42% -1.14% 23.11.2007 г. 14.06.2018
Адванс Глобал Трендс Глобален / Борсово търгувани фондове EUR 1,0920 0.28% 1.59% 9.20% 01.07.2011 г. 14.06.2018
Адванс Консервативен Фонд България / Консервативен EUR 0,9902 -0.92% -1.96% -0.98% 30.07.2012 г. 15.06.2018