Често задавани въпроси (FAQ)

Взаимният фонд (или още известен като договорен фонд) е колективна инвестиционна схема, която привлича средства чрез публично предлагане на дялове, които след това инвестира на капиталовите пазари. Взаимните фондове привличат активи от множество на брой инвеститори - частни лица, фирми, институционални инвеститори. Така привлечените средства се управляват като един инвестиционен портфейл от управляващото дружество на фонда.

Цените на фондовете можете да виждате на интернет страницата на Карол Капитал Мениджмънт.

Евентуалната печалба от инвестиция във взаимен фонд е положителната разлика между цената, на която сте купили, и цената, на която ще продадете дяловете от фонда, които притежавате.

Инвестицията във взаимен фонд е много ликвидна. Фондовете на Карол Капитал Мениджмънт обявяват цена за обратно изкупуване всеки ден. Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Да, можете да теглите част от инвестираните средства чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване. Тя се изпълнява по следващата най-близка цена, която фондът обявява. Разходите са евентуалните такси при продажба, ако има такива, като те са предварително посочени в проспекта на фонда и вие знаете за тях.

Карол Капитал Мениджмънт изготвя месечни бюлетини за фондовете, които управлява. Тези бюлетини се изпращат всеки месец на имейлите на нашите клиенти, а също така са качени на интернет страницата на Карол Капитал Мениджмънт.

Да, още при първата среща ще се запознаете с консултант от Карол Капитал Мениджмънт, с който лично ще комуникирате за Вашите инвестиции и в бъдеще.

На всеки 6 месеца портфейлните мениджъри и анализатори в Карол Капитал Мениджмънт изготвят инвестиционни коментари, в които се посочват нашите прогнози за фондовите пазари и основните класове активи за следващите 6 месеца. На тази база може да се предприемат евентуални действия в посока преструктуриране на портфейла Ви, ако това се налага. Често подготвяме и  актуални клипове с текущ анализ на пазарите.

При ликвидация на фонда се изплаща ликвидационен дял на инвеститора.

Таксите за инвестиране във фондове зависят много от профила на фонда, който сте избрали. За фондовете в акции на Карол Капитал Мениджмънт таксите са до 1.5% при покупката на дялове.  Консервативният ни фонд няма такса при покупката, а при продажба на дялове - 0.15%.

Не дължите данък при положителен резултат от покупко-продажбата на дялове от взаимен фонд.

Предлагаме взаимни фондове в левове, евро и долари.

Да, можете да правите така нареченото ребалансиране на портфейла си от фондове.  Обикновено това се прави на 6 месеца,  ако има нужда от това, предвид перспективите пред пазарите. Това рабалансиране ще Ви струва съответните такси на входа/изхода на съответните фондове.

Да, можете да довнасяте допълнителни средства по всяко време без да се съобразявате със срокове. Голямо предимство на взаимните фондове е, че са удобен инструмент, чрез който може да се инвестира редовно с малки суми.

Имате въпроси?

Свържете се с нашите консултанти в реално време, за да получите отговори на всички ваши въпроси:

(02) 400 8 272Гореща линия за въпроси Офиси на Карол Намерете най-близкия до вас наш офис