Адванс Инвест

Описание

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Инвестиционна стратегия

Адванс Инвест се стреми да предостави на инвеститорите доходност, по-висока или близка до тази на основните индекси на двете страни. Дружеството инвестира в големи компании, търгувани на фондовите пазари в България и Румъния, както и в позиции с голям потенциал за растеж в перспективни сектори от икономиките им.

Портфейлът се структурира на база активно управление, като се използва задълбочен анализ на фундаментални характеристики и анализ на ликвидността на отделните позиции. Във фокуса на фонда са компании с добър мениджмънт и качествено корпоративно управление, постигащи стабилни финансови резултати.

НСА на дял 23.05.2018

Повече

Актуален портфейл на фонда

Повече
 

Профил на риска и на доходността

Повече  

За фонда Цени към 23.05.2018 Доходност Разходи и комисионни
Тип фонд: Отворен UCITS НСА/дял: 1,3211 1 месец: -2.62% покупка - виж схемата
Фокус: България и Румъния / акции до 50 000 евро: 1,3409 6 месеца: -1.42% обратно изкупуване: 0%
Страна на регистрация: България от 50 000.01 до 250 000 евро: 1,3343 1 г.: 1.58% такса за управление: 2.5%
ISIN: BG9000014134 от 250 000.01 до 500 000 евро: 1,3277 Oт началото на годината: -2.40%  
Валута: BGN над 500 000 евро: 1,3211 3 г.: 22.22%  
Дата на публично предлагане: 10.05.2004 г. Цена на обратно изкупуване: 1,3211 Oт начало на публично предлагане: 25.82%  
Минимална инвестиция: 1 дял Размер на фонда: 8 292 720,40 Стандартно отклонение*: N/A  

Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.

 

Предупреждение за риска

Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Портфейлен мениджър

Адванс Инвест се стреми да открива най- перспективните инвестиционни възможности на борсите в София и Букурещ, следвайки дисциплинирано своята дългосрочна стратегия.

 

Тихомир Каунджиев

Портфейлен мениджър на Адванс Инвест

Прочетете повече

Видео

Във видеото ще научите какви са целите, стратегията и модела на фонда.

 
 

Вижте всички видеа