Адванс Глобал Трендс

Описание

ДФ Адванс Глобал Трендс е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в различни видове активи - акции, облигации, недвижими имоти и суровини. Портфейлът се структурира чрез покупката на борсово търгувани фондове. Целта на фонда е постигане на максимално висока възвръщаемост на инвестицията чрез покупка на текущо най-силно представящите се класове активи при едновременно контролирано ниво на риск на портфейла.

Инвестиционна стратегия

Стратегията на ДФ Адванс Глобал Трендс е да се следва тенденцията на пазара, не да се прогнозира посоката на движение на цените на активите. Портфейлът се структурира на база модел, който използва статистически данни за изменението на цените на активите. Моделът на фонда прилага стриктни правила и алгоритъм за намаляване на общия риск на портфейла в периоди на спад на финансовите пазари. ДФ Адванс Глобал Трендс е активно управляван и позициите в портфейла се преразглеждат месечно.

НСА на дял 23.05.2018

Повече

Актуален портфейл на фонда

Повече

Профил на риска и доходността

Повече 

За фонда Цени към 23.05.2018 Доходност Разходи и комисионни
Тип фонд: Отворен UCITS НСА/дял: 1,1013 1 месец: 3.73% покупка - виж схемата
Фокус: Глобален / Борсово търгувани фондове до 50 000 евро: 1,1178 6 месеца: 1.70% обратно изкупуване: 0%
Страна на регистрация: България от 50 000.01 до 250 000 евро: 1,1123 1 г.: 3.22% такса за управление: 1.8%
ISIN: BG9000002113 от 250 000.01 до 500 000 евро: 1,1068 Oт началото на годината: 1.14%  
Валута: EUR над 500 000 евро: 1,1013 3 г.: -5.37%  
Дата на публично предлагане: 01.07.2011 г. Цена на обратно изкупуване: 1,1013 Oт начало на публично предлагане: 10.13%  
Минимална инвестиция: 1 дял Размер на фонда: 701 584,63 Стандартно отклонение*: N/A  

Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.

Предупреждение за риска

Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Портфейлен мениджър

Адванс Глобал Трендс Ви дава достъп до неограничени инвестиционни възможности по цял свят при същевременно строг контрол на риска.

 

Катерина Атанасова

Портфейлен мениджър на ДФ “Адванс Глобал Трендс”

Прочетете повече

Видео

Във видеото ще научите какви са целите, стратегията и модела на фонда.

 
 

Вижте всички видеа